Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy odszkodowanie z tytułu zmniejszenia wartości działki i odsetki od tego odszkodowania wypłacone osobom wskazanym w wyroku sądowym podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i z tego tytułu Urząd Miejski w R. działający w imieniu Gminy Miasta R. powinien wystawić PIT-8C?

sygnatura: IPPB4/4511-614/16-4/IM

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2016-08-02

słowa kluczowe:obowiązek płatnika, odsetki, odszkodowania, płatnik, szkody, zwolnienia przedmiotowe

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY