Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy istnieje możliwość odliczenia podatku naliczonego VAT ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej kontrkatu, który został zakończony?

sygnatura: US72/RPP1/443-431/04/JJ

autor: Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie

data: 2004-09-09

słowa kluczowe:pomoc bezzwrotna, pomoc zagraniczna

W odpowiedzi na Państwa zapytanie sformułowane we wniosku z dnia 16.06.2004 r. dotyczące prawidłowości stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, działając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ? Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie stwierdza co następuje.Instytut Naukowy zawarł umowę na finansowanie projektu badawczego ze środków Unii Europejskiej, zarejestrowaną w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Projekt zakończył się 31.05.2004 r., i do tego czasu koszty prac badawczych miały być sfinansowane w 85 %, a pozostałe 15 % po sporządzeniu sprawozdania i zatwierdzeniu go przez Unię Europejską, do końca lipca 2004 r. Wątpliwości Instytutu budzi możliwość odliczenia podatku naliczonego od środków, które nie zostały w całości wydatkowane do zakończenia kontraktu oraz 15 % kwoty otrzymanej po zatwierdzeniu kontraktu.Zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 97 poz.970), za środki finansowe bezzwrotnej pomocy zagranicznej uważa się bezzwrotne środki przekazane polskim podmiotom z budżetu Unii Europejskiej na podstawie zawartych umów z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej przed 1 maja 2004 r. Przepis § 15 rozporządzenia stwierdza, iż nabycie usług za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej uprawnia do obniżenia kwoty podatku należnego lub zwrotu różnicy podatku o której mowa w art. 87 ustawy. Tak więc Instytut nabywając usługi za środki finansowe przekazane na podstawie umowy i na jej warunkach, wykorzystane wg warunków umowy, nawet jeśli były wydatkowane po zakończeniu projektu, będzie mógł skorzystać z obniżenia kwoty podatku należnego.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY