Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaAkty prawne

Monitor Polski - rok 1946, nr 145 z dnia 1946-10-15

 • Monitor Polski - rok 1946 nr 145 poz. 273

  Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 15 października 1946 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem przemysłu gospodniego i gastronomicznego pod firmą "Hotel pod Orłem", Spółki handl. jawnej Majewicz i S-ka w Bydgoszczy, Aleje 1-go Maja 14.  / Minister Aprowizacji i Handlu /

 • Monitor Polski - rok 1946 nr 145 poz. 274

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 26 września 1946 r. w sprawie odebrania koncesji i likwidacji Warszawskiego Towarzystwa Pożyczkowego na Zastaw Ruchomości S. A.  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 1946 nr 145 poz. 275

  Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 24 maja 1946 r. o nadaniu na wniosek Ministra Bezpieczeństwa Publicznego odznaczeń za wybitne zasługi i wzorową służbę.  / Prezes Krajowej Rady Narodowej /

 • Monitor Polski - rok 1946 nr 145 poz. 276

  Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 30 maja 1946 r. o nadaniu odznaczeń za pełną poświęcenia pracę w akcji siewnej.  / Prezes Krajowej Rady Narodowej /

 • Monitor Polski - rok 1946 nr 145 poz. 277

  Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 14 czerwca 1946 r. o nadaniu na wniosek C.K.W. P.P.S. odznaczenia za wybitną działalność polityczno-społeczną w okresie okupacji na terenie kraju i w obozach koncentracyjnych.  / Prezes Krajowej Rady Narodowej /

 • Monitor Polski - rok 1946 nr 145 poz. 278

  Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 14 czerwca 1946 r. o nadaniu na wniosek Zastępcy Naczelnego Dowódcy W. P. do spraw polityczno-wychowawczych odznaczenia za przechowanie w niewoli niemieckiej sztandaru pułkowego Toruńskiego Pułku Strzelców.  / Prezes Krajowej Rady Narodowej /

 • Monitor Polski - rok 1946 nr 145 poz. 279

  Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 15 czerwca 1946 r. o nadaniu na wniosek Prezesa Rady Ministrów odznaczenia za zasługi polityczno-społeczne w latach 1939-1945 w kraju i zagranicą.  / Prezes Krajowej Rady Narodowej /

 • Monitor Polski - rok 1946 nr 145 poz. 280

  Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 25 czerwca 1946 r. o nadaniu na terenie województwa krakowskiego na wniosek Komisji Centralnej Związków Zawodowych w Polsce odznaczeń za zasługi przy organizacji życia gospodarczego i za pracę społeczną; za działalność społeczno-polityczną; za działalność administracyjno-państwową; za zasługi przy organizacji szkolnictwa.  / Prezes Krajowej Rady Narodowej /

 • Monitor Polski - rok 1946 nr 145 poz. 281

  Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 25 czerwca 1946 r. o nadaniu na wniosek Ministerstwa Przemysłu odznaczeń za zasługi przy organizacji i odbudowie elektrowni Okręgu Mazurskiego.  / Prezes Krajowej Rady Narodowej /

 • Monitor Polski - rok 1946 nr 145 poz. 282

  Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 25 czerwca 1946 r. o nadaniu na wniosek Pełnomocnika R. P. na okręg Pomorze Zachodnie odznaczeń za zasługi przy odbudowie portu w Szczecinie.  / Prezes Krajowej Rady Narodowej /

 • Monitor Polski - rok 1946 nr 145 poz. 283

  Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 25 czerwca 1946 r. o nadaniu na wniosek Ministerstwa Kultury i Sztuki odznaczeń za zasługi w dziedzinie sztuki dramatycznej na terenie kraju.  / Prezes Krajowej Rady Narodowej /

 • Monitor Polski - rok 1946 nr 145 poz. 284

  Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 2 lipca 1946 r. o nadaniu odznaczeń za wybitne zasługi, położone w walce z okupantem i udział w pracach konspiracyjnych w okresie okupacji na terenie kraju.  / Prezes Krajowej Rady Narodowej /

 • Monitor Polski - rok 1946 nr 145 poz. 285

  Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 2 lipca 1946 r. o nadaniu odznaczeń za działalność artystyczną w Polsce na polu zbliżenia stosunków polsko-radzieckich.  / Prezes Krajowej Rady Narodowej /

 • Monitor Polski - rok 1946 nr 145 poz. 286

  Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 3 lipca 1946 r. o nadaniu odznaczeń w uznaniu historycznych zasług w walce z hitlerowskimi Niemcami.  / Prezes Krajowej Rady Narodowej /

 • Monitor Polski - rok 1946 nr 145 poz. 287

  Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 11 lipca 1946 r. o nadaniu na wniosek Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Zarządu Głównego Związku Patriotów Polskich w ZSRR odznaczeń za zasługi w dziele repatriacji.  / Prezes Krajowej Rady Narodowej /

 • Monitor Polski - rok 1946 nr 145 poz. 288

  Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 11 lipca 1946 r. o nadaniu na wniosek Ministerstwa Spraw Zagranicznych odznaczeń za działalność społeczną wśród emigracji polskiej w Belgii.  / Prezes Krajowej Rady Narodowej /

 • Monitor Polski - rok 1946 nr 145 poz. 289

  Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 11 lipca 1946 r. o nadaniu na wniosek Ministra Przemysłu i Handlu odznaczeń w związku z 40-leciem istnienia Fabryki "Ferrum" w Zawierciu.  / Prezes Krajowej Rady Narodowej /

Pół godzinki i po badaniu lekarskim? To się niebawem skończy. Nowości dla pracodawców i pracowników Pół godzinki i po badaniu lekarskim? To się niebawem skończy. Nowości dla pracodawców i pracowników
Ministerstwo Zdrowia przykręci śrubkę pracodawcom i lekarzom medycyny pracy. Skończyć ma się krótkie badanie pracowników, a zacząć prawdziwe dbanie o zdrowie zatrudnionych. W resorcie planowane są analizy w tej sprawie, a później całkowita korekta systemu.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

Rzucają pracę bez słowa z dnia na dzień. Firmy odczuwają skutki ogromnego popytu na pracowników Rzucają pracę bez słowa z dnia na dzień. Firmy odczuwają skutki ogromnego popytu na pracowników
Zdarza się, że właściciel np. firmy gastronomicznej dopiero na miejscu dowiaduje się, że pracownik postanowił nie pojawić się w pracy i klienci odbijają się od zamkniętych drzwi.