Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaAkty prawne

Monitor Polski - rok 1955, nr 51 z dnia 1955-05-28

 • Monitor Polski - rok 1955 nr 051 poz. 523

  Uchwała nr 372 Rady Ministrów z dnia 28 maja 1955 r. w sprawie skróconego czasu pracy w Fabryce Lin, Drutu i Wyrobów z Drutu we Włocławku.  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 1955 nr 051 poz. 524

  Uchwała nr 385 Prezydium Rządu z dnia 28 maja 1955 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Budowniczy Pałacu Kultury i Nauki im. J. Stalina".  / Prezydium Rządu /

 • Monitor Polski - rok 1955 nr 051 poz. 525

  Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 3 maja 1955 r. w sprawie składu i trybu postępowania komisji koordynacyjnych do spraw robót na ulicach oraz placach i zieleńcach publicznych w miastach.  / Minister Gospodarki Komunalnej /

 • Monitor Polski - rok 1955 nr 051 poz. 526

  Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 1955 r. o zmianie zarządzenia z dnia 31 grudnia 1951 r. w sprawie ustanowienia specjalnych kas poborowych w państwowych biurach notarialnych i zakresu czynności tych kas.  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 1955 nr 051 poz. 527

  Zarządzenie Ministra Energetyki z dnia 26 maja 1955 r. zmieniające zarządzenie z dnia 19 lipca 1952 r. w sprawie warunków dostawy energii elektrycznej przez przedsiębiorstwa podlegające Ministrowi Energetyki.  / Minister Energetyki /

 • Monitor Polski - rok 1955 nr 051 poz. 528

  Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 30 kwietnia 1955 r. zmieniające zarządzenie z dnia 5 listopada 1952 r. w sprawie nadzoru nad niektórymi środkami żywienia zwierząt.  / Minister Rolnictwa /

 • Monitor Polski - rok 1955 nr 051 poz. 529

  Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 23 maja 1955 r. w sprawie ochrony materiału siewnego buraka.  / Minister Rolnictwa /

 • Monitor Polski - rok 1955 nr 051 poz. 530

  Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 12 maja 1955 r. zmieniające zarządzenie z dnia 27 czerwca 1953 r. w sprawie zasad ustalania czynszu dzierżawnego za dzierżawę obwodów łowieckich.  / Minister Leśnictwa /

 • Monitor Polski - rok 1955 nr 051 poz. 531

  Zarządzenie Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 26 maja 1955 r. w sprawie odległości dozwolonego przewozu w ciężarowym transporcie samochodowym między osiedlami.  / Minister Transportu Drogowego i Lotniczego /

 • Monitor Polski - rok 1955 nr 051 poz. 532

  Zarządzenie Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury z dnia 24 maja 1955 r. w sprawie spisu miast, dla których projekty urbanistyczne podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury.  / Prezes Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury /

 • Monitor Polski - rok 1955 nr 051 poz. 533

  Pismo Okólne nr 121 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 maja 1955 r. w sprawie sprawowania zarządu nieruchomościami państwowymi.  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 1955 nr 051 poz. 534

  Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".  / Xxx /

Pół godzinki i po badaniu lekarskim? To się niebawem skończy. Nowości dla pracodawców i pracowników Pół godzinki i po badaniu lekarskim? To się niebawem skończy. Nowości dla pracodawców i pracowników
Ministerstwo Zdrowia przykręci śrubkę pracodawcom i lekarzom medycyny pracy. Skończyć ma się krótkie badanie pracowników, a zacząć prawdziwe dbanie o zdrowie zatrudnionych. W resorcie planowane są analizy w tej sprawie, a później całkowita korekta systemu.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

Rzucają pracę bez słowa z dnia na dzień. Firmy odczuwają skutki ogromnego popytu na pracowników Rzucają pracę bez słowa z dnia na dzień. Firmy odczuwają skutki ogromnego popytu na pracowników
Zdarza się, że właściciel np. firmy gastronomicznej dopiero na miejscu dowiaduje się, że pracownik postanowił nie pojawić się w pracy i klienci odbijają się od zamkniętych drzwi.