Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaAkty prawne

Monitor Polski - rok 1955, nr 73 z dnia 1955-07-02

 • Monitor Polski - rok 1955 nr 073 poz. 904

  Uchwała nr 539 Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1955 r. w sprawie zakresu działania i organizacji terenowych komisji planowania gospodarczego.  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 1955 nr 073 poz. 905

  Uchwała nr 602 Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1955 r. w sprawie przekazania agend Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Szczecinie Szkole Inżynierskiej w Szczecinie.  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 1955 nr 073 poz. 906

  Uchwała nr 603 Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1955 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie.  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 1955 nr 073 poz. 907

  Uchwała nr 610 Prezydium Rządu z dnia 6 sierpnia 1955 r. zmieniająca uchwałę z dnia 26 maja 1951 r. w sprawie postępowania przy przeprowadzaniu rewizji norm pracy.  / Prezydium Rządu /

 • Monitor Polski - rok 1955 nr 073 poz. 908

  Uchwała nr 612 Prezydium Rządu z dnia 6 sierpnia 1955 r. zmieniająca uchwałę z dnia 18 maja 1954 r. w sprawie zasad przydziału odzieży specjalnej i sprzętu ochrony osobistej.  / Prezydium Rządu /

 • Monitor Polski - rok 1955 nr 073 poz. 909

  Zarządzenie nr 194 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1955 r. w sprawie uzupełnienia wykazu powszechnie obowiązujących tymczasowych cenników kosztorysowych na roboty budowlane, montaż konstrukcji oraz montaż maszyn i urządzeń przemysłowych.  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 1955 nr 073 poz. 910

  Zarządzenie Ministrów: Szkolnictwa Wyższego, Oświaty i Zdrowia z dnia 5 sierpnia 1955 r. zmieniające zarządzenie z dnia 25 maja 1954 r. w sprawie egzaminów wstępnych i regulaminu uczelnianych komisji do spraw rekrutacji i wydziałowych komisji dla doboru kandydatów na I rok studiów w szkołach wyższych.  / Minister Szkolnictwa Wyższego, Minister Oświaty, Minister Zdrowia /

 • Monitor Polski - rok 1955 nr 073 poz. 911

  Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 8 sierpnia 1955 r. w sprawie upoważnienia podległych Ministrowi Oświaty szkół i zakładów do udzielania zamówień w zakresie robót i dostaw osobom nie wymienionym w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych.  / Minister Oświaty /

 • Monitor Polski - rok 1955 nr 073 poz. 912

  Zarządzenie Ministra Hutnictwa z dnia 16 lipca 1955 r. w sprawie organizacji wewnętrznej i sposobu działania Państwowej Inspekcji Gazowniczej oraz zasad i trybu postępowania pokontrolnego.  / Minister Hutnictwa /

 • Monitor Polski - rok 1955 nr 073 poz. 913

  Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 1 sierpnia 1955 r. w sprawie wypłaty rent osobom pozbawionym wolności.  / Minister Pracy i Opieki Społecznej /

 • Monitor Polski - rok 1955 nr 073 poz. 914

  Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".  / Xxx /

Szturm przedsiębiorców na urzędy. Przypomnienie o ważnym obowiązku wywołało popłoch Szturm przedsiębiorców na urzędy. Przypomnienie o ważnym obowiązku wywołało popłoch
Do 19 maja przedsiębiorcy mieli czas, by upewnić się, że w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej mają wpisany PESEL. Większość dowiedziała się o tym w ostatniej chwili.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

Pojechaliśmy obejrzeć "najgorszą drogę w Polsce". Mówił o niej Morawiecki Pojechaliśmy obejrzeć "najgorszą drogę w Polsce". Mówił o niej Morawiecki
Najważniejsza droga w gminie Podedwórze w woj. Lubelskim od 3 lat jest zamknięta. Podczas ostatniej konwencji PiS Mateusz Morawiecki użył jej jako przykładu, by pokazać w jakim stanie są polskie lokalne drogi i zadeklarował pomoc. Pojechaliśmy do Podedwórza z kamerą, by sprawdzić, jak faktycznie wygląda sytuacja mieszkańców.