Money.pl Firma Akty prawne

Monitor Polski

Monitor Polski - rok 1948, nr 78, poz. 692

Monitor Polski - rok 1948, nr 78, poz. 692

Wydany przez:Minister Administracji Publicznej, Minister Ziem Odzyskanych
Tytuł aktu:Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 1 października 1948 r. o przywróceniu i ustaleniu urzędowych nazw miejscowości.
Status aktu prawnego:Obowiązujący
Treść aktu prawnego:  pobierz treść dokumentu
Data wydania:1948-10-01
Data wejscia w życie:1948-11-08
Data obowiązywania:1948-11-08

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.

Monitor Polski nr 78 z 1948 roku - pozostałe dokumenty: