Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaAkty prawne

Dziennik Ustaw - rok 2001, nr 2, poz. 16

Wydany przez:Minister Finansów
Tytuł aktu:Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 2001 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji, zeznania i oświadczeń podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.
Status aktu prawnego:Uchylony
Treść aktu prawnego:  pobierz treść dokumentu
Data wydania:2001-01-02
Data wejscia w życie:2001-01-17
Data obowiązywania:2001-01-17
Pełna treść dokumentu: Dziennik Ustaw - rok 2001, nr 2, poz. 16
Na podstawie art. 28a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324) zarządza się, co następuje:


§ 1. Określa się wzory:
  1)  deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty):
a)    przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-2), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,
b)    przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych wpłacającego zaliczki miesięczne według zasad określonych w art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT-2P), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,
c)    przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-2A), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia,
d)    przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, utworzoną na podstawie art. 1a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 142, poz. 704) - (CIT-2B), stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia,
  2)  informacji o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku (CIT-O), stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia,
  3)  informacji o wysokości dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (CIT-S), stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia,
  4)  oświadczenia podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (CIT-5), stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia,
  5)  deklaracji o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (CIT-6), stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia,
  6)  deklaracji o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 (CIT-11), stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia,
  7)  informacji o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (CIT-7), stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia,
  8)  deklaracji o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców (CIT-9), stanowiący załącznik nr 11 do rozporządzenia,
  9)  deklaracji o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, nie mających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zagraniczna osoba prawna) (CIT-10), stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia,
  10) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty):
a)    przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8), stanowiący załącznik nr 13 do rozporządzenia,
b)    przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8A), stanowiący załącznik nr 14 do rozporządzenia,
c)    przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, utworzoną na podstawie art. 1a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 142, poz. 704) - (CIT-8B), stanowiący załącznik nr 15 do rozporządzenia,
  11) informacji o wysokości przychodu (dochodu) i pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych nie mających w Polsce siedziby (IFT-2), stanowiący załącznik nr 16 do rozporządzenia.

§ 2. Podatnicy, których rok podatkowy rozpoczął się w trakcie roku 2000 lub wcześniej, składają deklaracje i zeznania wymienione w § 1 pkt 1 i 10 według wzorów obowiązujących w pierwszym dniu ich roku podatkowego, nie dłużej jednak niż do zakończenia tego roku podatkowego.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

CIT-2

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH
wzór: 1, 2

ZAŁĄCZNIK Nr 2

CIT-2P

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH
wzór: 1, 2, 3, 4

ZAŁĄCZNIK Nr 3

CIT-2A

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATKOWĄ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ - PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH
wzór: 1, 2, 3

ZAŁĄCZNIK Nr 4

CIT-2B

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATKOWĄ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ - PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH1)
wzór: 1, 2, 3, 4

ZAŁĄCZNIK Nr 5

CIT-O

INFORMACJA O ODLICZENIACH OD DOCHODU I OD PODATKU ORAZ O DOCHODACH WOLNYCH I ZWOLNIONYCH OD PODATKU
wzór: 1, 2

ZAŁĄCZNIK Nr 6

CIT-S

INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOCHODU UZYSKANEGO Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ NA TERENIE SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ1)
wzór: 1, 2

ZAŁĄCZNIK Nr 7

CIT-5

OŚWIADCZENIE PODATNIKA O PRZEZNACZENIU DOCHODÓW Z DYWIDEND LUB INNYCH PRZYCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU W ZYSKACH OSÓB PRAWNYCH
wzór

ZAŁĄCZNIK Nr 8

CIT-6

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI POBRANEGO PODATKU DOCHODOWEGO OD DOCHODÓW Z DYWIDEND ORAZ INNYCH PRZYCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU W ZYSKACH OSÓB PRAWNYCH
wzór: 1, 2

ZAŁĄCZNIK Nr 9

CIT-11

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI PODATKU DOCHODOWEGO OD DOCHODÓW Z DYWIDEND ORAZ INNYCH PRZYCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU W ZYSKACH OSÓB PRAWNYCH, WYDATKOWANYCH NA INNE CELE NIŻ WYMIENIONE W OŚWIADCZENIU CIT-5
wzór: 1, 2

ZAŁĄCZNIK Nr 10

CIT-7

INFORMACJA O WYSOKOŚCI POBRANEGO PODATKU DOCHODOWEGO OD DOCHODÓW Z DYWIDEND ORAZ INNYCH PRZYCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU W ZYSKACH OSÓB PRAWNYCH
wzór: 1, 2

ZAŁĄCZNIK Nr 11

CIT-9

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI PRZYCHODU ZA WYWÓZ ŁADUNKÓW I PASAŻERÓW PRZYJĘTYCH DO PRZEWOZU W PORCIE POLSKIM UZYSKANEGO PRZEZ ZAGRANICZNE PRZEDSIĘBIORSTWO ŻEGLUGI HANDLOWEJ OD ZAGRANICZNYCH ZLECENIODAWCÓW ORAZ O WYSOKOŚCI NALEŻNEGO PODATKU DOCHODOWEGO OD TEGO PRZYCHODU
wzór: 1, 2

ZAŁĄCZNIK Nr 12

CIT-10

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI POBRANEGO ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH, NIE MAJĄCYCH SIEDZIBY LUB ZARZĄDU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (ZAGRANICZNA OSOBA PRAWNA)
wzór: 1, 2

ZAŁĄCZNIK Nr 13

CIT-8

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH
wzór: 1, 2, 3, 4, 5, 6

ZAŁĄCZNIK Nr 14

CIT-8A

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATKOWĄ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ - PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH
wzór: 1, 2, 3

ZAŁĄCZNIK Nr 15

CIT-8B

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATKOWĄ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ - PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH1)
wzór: 1, 2, 3, 4

ZAŁĄCZNIK Nr 16

IFT-2

INFORMACJA O WYSOKOŚCI PRZYCHODU (DOCHODU) I POBRANEGO ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH NIE MAJĄCYCH W POLSCE SIEDZIBY
[INFORMATION ON CORPORATED INCOME AND TAX WITHHELD FROM NONRESIDENT TAXPAYERS]
wzór: 1, 2

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.

Dziennik Ustaw nr 2 z 2001 roku - pozostałe dokumenty:

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. "Zobaczymy co się z tego wykluje" Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. "Zobaczymy co się z tego wykluje"
Przedsiębiorcy zauważają potrzebę posiadania urzędu, który będzie ich reprezentować w bezpośredniej konfrontacji z administracją państwową. Stąd pomysł na powołanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Ma być on pomocą w rozmowach z rządem.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

Mają 25 lat i chcą zarabiać 10 tys. zł miesięcznie. Nie są bezczelni, mają do tego prawo Mają 25 lat i chcą zarabiać 10 tys. zł miesięcznie. Nie są bezczelni, mają do tego prawo
Zapatrzeni w siebie, roszczeniowi, nielojalni - tacy według obiegowej opinii są milenialsi. - Milenialsi są zajebi*** - twierdzi Mateusz Kurleto, szef firmy IT, która zatrudnia niemal same takie "łachudry". Dzięki nim jest jedną z najszybciej rozwijających się firm technologicznych w naszej części Europy.