Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaAkty prawne

Dziennik Ustaw - rok 2001, nr 4, poz. 34

Wydany przez:Minister Finansów
Tytuł aktu:Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2001 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.
Status aktu prawnego:Obowiązujący
Treść aktu prawnego:  pobierz treść dokumentu
Data wydania:2001-01-10
Data wejscia w życie:2001-02-07
Data obowiązywania:2001-01-01
Ujednolicona treść aktu prawnego: Dziennik Ustaw - rok 2001, nr 4, poz. 34
Pełna treść dokumentu: Dziennik Ustaw - rok 2001, nr 4, poz. 34
Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062 oraz z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315) zarządza się, co następuje:


§ 1. 1. Zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych należnego od wynagrodzeń walutowych należnych pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych - w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od równowartości wynagrodzeń walutowych, przeliczonych na złote według kursów walut obowiązujących w dniu wypłaty, a podatkiem należnym od równowartości tych wynagrodzeń przeliczonych na złote według kursów walut obowiązujących w dniu 1 stycznia danego roku podatkowego.
2. Za kursy walut, o których mowa w ust. 1, uważa się kursy ogłaszane przez Narodowy Bank Polski, stosowane przy kupnie walut.

§ 2. Zaniechanie, o którym mowa w § 1 ust. 1, dotyczy dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2001 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.

Dziennik Ustaw nr 4 z 2001 roku - pozostałe dokumenty:

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. "Zobaczymy co się z tego wykluje" Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. "Zobaczymy co się z tego wykluje"
Przedsiębiorcy zauważają potrzebę posiadania urzędu, który będzie ich reprezentować w bezpośredniej konfrontacji z administracją państwową. Stąd pomysł na powołanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Ma być on pomocą w rozmowach z rządem.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. "Dla niektórych urzędników mam złą wiadomość" Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. "Dla niektórych urzędników mam złą wiadomość"