Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaAkty prawne

Dziennik Ustaw - rok 2001, nr 80, poz. 862

Wydany przez:Minister Pracy i Polityki Społecznej
Tytuł aktu:Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz.
Status aktu prawnego:Uchylony
Treść aktu prawnego:  pobierz treść dokumentu
Data wydania:2001-07-20
Data wejscia w życie:2002-01-01
Data obowiązywania:2002-01-01
Pełna treść dokumentu: Dziennik Ustaw - rok 2001, nr 80, poz. 862
Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 i Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249 oraz z 2001 r. Nr 39, poz. 459) zarządza się, co następuje:


§ 1. 1. Określa się wzory miesięcznych deklaracji składanych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwany dalej "Funduszem":
  1)  wzór deklaracji DEK-I-0 dotyczącej wpłat należnych na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanej dalej "ustawą", stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,
  2)  wzór deklaracji DEK-I-a dotyczącej wpłat należnych na podstawie art. 21 ust. 2a i 2g ustawy, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,
  3)  wzór deklaracji DEK-I-b dotyczącej wpłat należnych na podstawie art. 21 ust. 2b i 2g ustawy, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia,
  4)  wzór deklaracji DEK-II dotyczącej wpłat należnych na podstawie art. 31 ust. 3 pkt 1 ustawy, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia,
  5)  wzór deklaracji DEK-II-a dotyczącej wpłat należnych na podstawie art. 33 ust. 7 ustawy, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia.
2. Określa się wzór deklaracji DEK-W dotyczącej wpłat należnych na podstawie art. 23 ustawy, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia.
3. Określa się wzór rocznej deklaracji DEK-R dotyczącej wpłat należnych na podstawie art. 21 ust 1, 2a, 2b i 2g oraz art. 23, art. 31 ust. 3 pkt 1 i art. 33 ust. 7 ustawy, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia.
4. Określa się wzór deklaracji DEK-Z dotyczącej danych ewidencyjnych pracodawców zobowiązanych do wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie art. 21 ust. 1, art. 21 ust. 2a i 2g, art. 21 ust. 2b i 2g, art. 23, art. 31 ust. 3 pkt 1 ustawy, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia. Deklarację DEK-Z składa się łącznie z deklaracjami DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II i DEK-W.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 listopada 1998 r. w sprawie wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz. U. Nr 143, poz. 923).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

Wzór

DEK - I - 0 Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
wzór: 1, 2

ZAŁĄCZNIK Nr 2

Wzór

DEK - I - a Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
wzór: 1, 2

ZAŁĄCZNIK Nr 3

Wzór

DEK - I - b Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
wzór: 1, 2

ZAŁĄCZNIK Nr 4

Wzór

DEK - II Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
wzór: 1, 2

ZAŁĄCZNIK Nr 5

Wzór

DEK-II-a Deklaracja wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
wzór

ZAŁĄCZNIK Nr 6

Wzór

DEK - W Deklaracja wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
wzór

ZAŁĄCZNIK Nr 7

Wzór

DEK - R Rozliczenie roczne wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
wzór: 1, 2

ZAŁĄCZNIK Nr 8

Wzór

DEK - Z Deklaracja identyfikacyjna wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
wzór: 1, 2

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.

Dziennik Ustaw nr 80 z 2001 roku - pozostałe dokumenty:

Szturm przedsiębiorców na urzędy. Przypomnienie o ważnym obowiązku wywołało popłoch Szturm przedsiębiorców na urzędy. Przypomnienie o ważnym obowiązku wywołało popłoch
Do 19 maja przedsiębiorcy mieli czas, by upewnić się, że w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej mają wpisany PESEL. Większość dowiedziała się o tym w ostatniej chwili.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

Pojechaliśmy obejrzeć "najgorszą drogę w Polsce". Mówił o niej Morawiecki Pojechaliśmy obejrzeć "najgorszą drogę w Polsce". Mówił o niej Morawiecki
Najważniejsza droga w gminie Podedwórze w woj. Lubelskim od 3 lat jest zamknięta. Podczas ostatniej konwencji PiS Mateusz Morawiecki użył jej jako przykładu, by pokazać w jakim stanie są polskie lokalne drogi i zadeklarował pomoc. Pojechaliśmy do Podedwórza z kamerą, by sprawdzić, jak faktycznie wygląda sytuacja mieszkańców.