Money.plFirmaArchiwumArchiwum roczne
ZAPISZ SIĘ NA BEZPŁATNY NEWSLETTERArchiwum roczne

Artykuły z dnia 2003-01-06
  • Kwota "drobnych zleceń" w 2003 roku
    W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie skali podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wysokości kwoty przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanemu określono na 2003 rok wysokość przychodu od tzw. drobnych zleceń. W przyszłym roku kwota ta będzie wynosiła 146 zł.
  • Kolejna nowelizacja VAT
    Od 1 stycznia 2003 weszła w życie ustawa z dnia 4 grudnia 2002 r. zmieniająca ustawę o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawę o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy oraz ustawę - Kodeks karny skarbowy. Przedstawiamy niektóre z przepisów jakie wprowadza nowelizacja.