Money.plFirmaArchiwumArchiwum roczne
ZAPISZ SIĘ NA BEZPŁATNY NEWSLETTERArchiwum roczne

Artykuły z dnia 2006-03-06
  • Złe prawo przeszkadza najbardziej przedsiębiorcom
    Zła jakość prawa, nieuczciwa konkurencja i niestabilna sytuacja polityczna, to tylko niektóre bariery funkcjonujące w otoczeniu małych i średnich przedsiębiorstw. Ze zleconego przez Krajową Izbę Gospodarczą sondażu wynika, iż przedsiębiorcy będą musieli jeszcze poczekać na zmiany, gdyż - jak uważają – deklarowana przez władze publiczne chęć poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej nie jest poparta konkretnymi działaniami.
  • Odpowiedzialność pracodawcy za zdarzenia wypadkowe i chorobowe pozostające w związku z warunkami pracy
    W artykule omówiono pozaubezpieczeniową odpowiedzialność pracodawcy za skutki wypadków przy pracy, chorób zawodowych i chorób parazawodowych. Sprecyzowano podstawy prawne tej odpowiedzialności i zakres stosowania, rozwiewając nieporozumienia w zakresie tego, że ubezpieczeniowa odpowiedzialność ZUS za wypadki przy pracy i choroby zawodowe nie wyczerpuje wszystkich możliwości dochodzenia z tego tytułu roszczeń przez poszkodowanego pracownika.
  • Podstawa i zakres odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy
    W artykule omówiono podstawy i zakres odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu wypadku przy pracy, choroby zawodowej i choroby parazawodowej, zwracając szczególną uwagę na możliwość przyczynienia się poszkodowanego pracownika do powstanie szkody, co skutkuje obniżeniem odszkodowania od pracodawcy.