Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaGrupa pl.soc.prawo

Co to jest jednostka organizacyjna gminy, powiatu itp.?

poprzedni wątek | następny wątek pl.soc.prawo
2009-11-09 12:42 Co to jest jednostka organizacyjna gminy, powiatu itp.? B
Witam,
jak rozumieć sformułowanie "jednostka organizacyjna"? czy jednostką
organizacyjną jest biblioteka miejska, ośrodek kultury, szkoła
podstawowa? czyli instytucje dla których gmina/miasto jest organem
organizującym.

Czy na podstawie Art. 43. ust 3 USTAWY z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa:

Marszałek województwa jest kierownikiem urzędu marszałkowskiego,
zwierzchnikiem służbowym pracowników tego urzędu i kierowników wojewódzkich
samorządowych jednostek organizacyjnych.

można wnioskować, że marszałek jest zwierzchnikiem służbowym dyrektora
szkoły, założonej przez urząd wojewódzki?

B.
2009-11-09 13:36 Re: Co to jest jednostka organizacyjna gminy, powiatu itp.? kuba
B pisze:
> Witam,
> jak rozumieć sformułowanie "jednostka organizacyjna"? czy jednostką
> organizacyjną jest biblioteka miejska, ośrodek kultury, szkoła
> podstawowa? czyli instytucje dla których gmina/miasto jest organem
> organizującym.


Szeroko. Jest to każda struktura organizacyjną niezależnie od tego, czy
posiada jakąkolwiek podmiotowość prawną. Biblioteki, szkoły, ZOZ-y,
zakłady komunikacji, oczyszczania itp. itd.

> Czy na podstawie Art. 43. ust 3 USTAWY z dnia 5 czerwca 1998 r.
> o samorządzie województwa:
>
> Marszałek województwa jest kierownikiem urzędu marszałkowskiego,
> zwierzchnikiem służbowym pracowników tego urzędu i kierowników wojewódzkich
> samorządowych jednostek organizacyjnych.

To znaczy jednostek organizacyjnych na szczeblu samorządu województwa,
ale już nie gminy czy powiatu. Jeżeli szkołę podstawową np. prowadzi
gmina, to marszałkowi nic do tego. Jednostki samorządu terytorialnego są
niezależne.

> można wnioskować, że marszałek jest zwierzchnikiem służbowym dyrektora
> szkoły, założonej przez urząd wojewódzki?

A urząd wojewódzki może być założycielem szkoły? Wydaje mi się, że nie.

2. Szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust. 3a-3e, może być zakładana i
prowadzona przez:
1) jednostkę samorządu terytorialnego;
2) inną osobę prawną;
3) osobę fizyczną.

Na szczeblu województwa istnieje zarówno administracja rządowa, jak i
samorządowa.
Urząd wojewódzki (a właściwie wojewoda) jest organem rządowym, natomiast
marszałek samorządowym.--
kuba
www.fashioncorner.pl
2009-11-09 14:33 Re: Co to jest jednostka organizacyjna gminy, powiatu itp.? B
kuba pisze:
> B pisze:
>> Witam,
>> jak rozumieć sformułowanie "jednostka organizacyjna"? czy jednostką
>> organizacyjną jest biblioteka miejska, ośrodek kultury, szkoła
>> podstawowa? czyli instytucje dla których gmina/miasto jest organem
>> organizującym.
>
> Szeroko. Jest to każda struktura organizacyjną niezależnie od tego, czy
> posiada jakąkolwiek podmiotowość prawną. Biblioteki, szkoły, ZOZ-y,
> zakłady komunikacji, oczyszczania itp. itd.
>

Czy poniższy art z ustawy o samorządach
Art. 35. 1. Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa
rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.
2. Statut może przewidywać powołanie jednostki niższego rzędu w ramach
jednostki pomocniczej.
3. Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności:
1) nazwę i obszar jednostki pomocniczej,
2) zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej,
3) organizację i zadania organów jednostki pomocniczej,
4) zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich
realizacji,
5) (97) zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad
działalnością organów jednostki pomocniczej.

nie zaprzecza tez w tym artykule:

http://www.rp.pl/artykul/55707,131534_Dyrektor_teatru_nie_musi_zatrudnia c_protegowanych_wojta.html


> A urząd wojewódzki może być założycielem szkoły? Wydaje mi się, że nie.
>
> 2. Szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust. 3a-3e, może być zakładana i
> prowadzona przez:
> 1) jednostkę samorządu terytorialnego;
> 2) inną osobę prawną;
> 3) osobę fizyczną.
>
> Na szczeblu województwa istnieje zarówno administracja rządowa, jak i
> samorządowa.
> Urząd wojewódzki (a właściwie wojewoda) jest organem rządowym, natomiast
> marszałek samorządowym.

Faktycznie.

B
2009-11-09 23:38 Re: Co to jest jednostka organizacyjna gminy, powiatu itp.? kuba
B pisze:

> Czy poniższy art z ustawy o samorządach
> Art. 35. 1. Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa
> rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.
> 2. Statut może przewidywać powołanie jednostki niższego rzędu w ramach
> jednostki pomocniczej.
> 3. Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności:
> 1) nazwę i obszar jednostki pomocniczej,
> 2) zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej,
> 3) organizację i zadania organów jednostki pomocniczej,
> 4) zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich
> realizacji,
> 5) (97) zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad
> działalnością organów jednostki pomocniczej.
>
> nie zaprzecza tez w tym artykule:
>
> http://www.rp.pl/artykul/55707,131534_Dyrektor_teatru_nie_musi_zatrudniac_protegowany ch_wojta.html

Wydaje mi się, że coś Ci się totalnie pomieszało. Jednostką pomocniczą
jest sołectwo w gminie wiejskiej a także dzielnica i osiedle w gminie
miejskiej. Nie ma to nic wspólnego z teatrem ;)


--
kuba
www.fashioncorner.pl
2009-11-10 10:15 Re: Co to jest jednostka organizacyjna gminy, powiatu itp.? B
kuba pisze:

>> nie zaprzecza tez w tym artykule:
>>
>> http://www.rp.pl/artykul/55707,131534_Dyrektor_teatru_nie_musi_zatrudniac_protegowany ch_wojta.html
>>
>
> Wydaje mi się, że coś Ci się totalnie pomieszało. Jednostką pomocniczą
> jest sołectwo w gminie wiejskiej a także dzielnica i osiedle w gminie
> miejskiej. Nie ma to nic wspólnego z teatrem ;)

faktycznie źle mi się z pośpiechu skopiowało, chodziło o art. 33 ust. 5


Art. 33. 1. (91) Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.
2. (92) Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa
regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia.
3. (93) Kierownikiem urzędu jest wójt.
4. (94) Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim
imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy.
5. (95) Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w
stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych.
6. Status prawny pracowników samorządowych określa odrębna ustawa.

B.
2009-11-10 14:36 Re: Co to jest jednostka organizacyjna gminy, powiatu itp.? kuba
B pisze:

> 5. (95) Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w
> stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek
> organizacyjnych.

Szczerze mówiąc nie wiem, jak pogodzić treść tego przepis z tezą:

"Reasumując: w wyniku powołania między organem powołującym a dyrektorem
instytucji kultury nie powstaje stan podległości służbowej w rozumieniu
prawa pracy. Aby taka więź zaistniała, musiałaby wynikać z konkretnego
przepisu. A takiego na próżno szukać w ustawie."

Może w orzecznictwie jednostki mające osobowość prawną nie są traktowane
jako jednostki organizacyjne? Choć to byłoby bez sensu.

Jeśli ktoś kompetentny by się mógł wypowiedzieć, to chętnie przeczytam.


--
kuba
www.fashioncorner.pl
nowsze 1 starsze

Podobne dyskusje

Tytuł Autor Data

zmiana granic powiatu a wymiana dowodu

mieszkaniec 2006-04-06 11:28

zmiana granic powiatu a wymiana dowodu

mieszkaniec 2006-04-06 11:28

Pieniądze z gminy

Bartek Sobczak 2006-09-26 16:10

Jawnośc posiedzeń Zarządu Powiatu.

Arek 2006-11-02 16:23

Co oznacza jednostka dzienna w wyroku?

Grzegorz 2007-06-15 23:16

co to : państwowa jednostka sfery budżetowej ?

lukeskyobi 2008-03-19 18:17

Dostęp do posiedzeń władz powiatu - ustawa o DIP.

Piotr 2008-04-02 10:54

zaskarżenieuchwały rady powiatu

lukeskyobi 2008-10-06 15:11

adn. na f-rze : towar jest wlasnoscia sprzedajacego do czasu zaplaty itp

Michał 2009-02-05 12:14

Zmiana gminy i powiatu a DG

Tristan 2009-04-20 08:39