Money.plFirmaGrupa pl.soc.prawo

Minister Rostowski nie jest obywatelem RP !!!

poprzedni wątek | następny wątek pl.soc.prawo
2007-11-16 23:25 Minister Rostowski nie jest obywatelem RP !!! boukun
Jan Vincent Rostowski (znany jako Jacek Rostowski, ur. 30 kwietnia 1951 w
Londynie), został dzisiaj mianowany ministrem finansów RP, nie mając numeru
PESEL ani NIP.

Ewenement w historii współczesnej Polski. Jak to jest możliwe, czy na pewno
pan Rostowski ma obywatelstwo polskie? Nie mając numeru PESEL, Rostowski nie
jest zameldowany w Polsce. Zatem jak może pełnić funkcję ministra RP, nie
mieszkając w kraju? Z zagranicy?

Inne pytanie, kim byli rodzice ministra Rostowskiego?
Do 1951 r. w Polsce obowiązywała ustawa o obywatelstwie z 1920 r., która
stanowiła, że jeżeli obywatel polski nabędzie obywatelstwo innego państwa z
mocy prawa utraci obywatelstwo polskie. Od tej zasady były pewne wyjątki,
ale nie chcę wdawać się w szczegóły. Natomiast od 1951 r. nabycie obcego
obywatelstwa nie powoduje automatycznej utarty obywatelstwa polskiego.
Obecnie nie można obywatela polskiego pozbawić obywatelstwa polskiego. Jest
to konstytucyjnie zagwarantowane prawo.

Osoby dorosłe poświadczają obywatelstwo polskie poprzez posiadany dokument
tożsamości jak Dowód Osobisty (osoby zamieszkałe w kraju) lub Paszport RP
(przeważnie w przypadku osób zamieszkałych za granicą).
Każdy, kto przebywa na terytorium Polski ma obowiązek zameldowania się w
miejscu pobytu stałego lub czasowego (ponad 2 miesiące).
Zgodnie z prawem każdy, kto przebywa w określonej miejscowości pod tym samym
adresem dłużej niż trzy doby, ma obowiązek zameldować się na pobyt stały lub
czasowy. Niedotrzymanie obowiązku meldunkowego jest wykroczeniem karanym na
podstawie kodeksu wykroczeń. Ustawa o ewidencji ludności i dowodach
osobistych z dn. 10 kwietnia 1974 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 87,
poz. 960 z późn. zm.)

Zakładam, że pan Rostowski nabył obywatelstwo polskie z urodzenia od
polskich rodziców i w późniejszym okresie wyrobił sobie polski paszport
konsularny, który w myśl nowej ustawy od 29. listopada 1990 roku nie był już
przedłużany ani wystawiany. Jeżeli np. panu Rostowskiemu został wystawiony w
1989 roku (hipoteza) paszport konsularny, to tracił on ważność w 1994 roku
(5 lat). Wyrabiając nowy polski paszport w 1994 roku, miał on ważność do
2004 roku.

Od dnia 1 stycznia 2003 roku zmieniła się bowiem procedura i paszporty
10-letnie wydawane dla obywateli RP przez urzędy konsularne są drukowane
wyłącznie w Polsce, a dokładnie w Departamencie Rejestrów Państwowych MSWiA
w Warszawie. Na wydanie paszportu 10-letniego standardowo (kiedy dokumenty
są kompletne a wszystkie podane przez osobę wnioskującą dane zgadzają się z
tymi, które są zapisane w centralnej bazie danych i w systemie PESEL w
Polsce) czeka się obecnie około 3-4 miesięcy (poprzednio ok. 6 miesięcy).
Paszporty te wydawane są na podstawie tylko polskich dokumentow stanu
cywilnego, po uprzednim umiejscowieniu zagranicznych aktów urodzenia w
polskich urzędach stanu cywilnego, ostatniego miejsca zamieszkania rodziców.
W jaki sposob zostanie doreczona decyzja o umiejscowieniu? To jest też różna
możliwość, z reguły za pomocą Konsulatów RP. Podstawę do dokonywania
transkrypcji zagranicznych odpisów aktów stanu cywilnego stanowi art. 73
pr.a.s.c. Zgodnie z jego treścią, akt stanu cywilnego sporządzony za granicą
może zostać wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego albo na wniosek, albo
z urzędu. Zasady wydawania paszportów osobom dorosłym nie uległy znacznym
zmianom w stosunku do zasad obowiązujących uprzednio. W szczególności nie
zmieniły się wymagania dotyczące przedłożenia polskich odpisów aktów stanu
cywilnego przez osoby, które urodziły się lub zawarły związek małżeński za
granicą oraz wymagania ewidencyjnego w zakresie numeru ewidencyjnego PESEL.

W świetle powyższego wynika, że pan Rostowski, nie posiadając numeru PESEL,
nie ma paszportu polskiego, ani zameldowania w Polsce, a co za tym idzie,
nie ma stwierdzonego obywatelstwa polskiego. To teraz wiadomo co miał na
myśli prezydencki minister Michał Kamiński 13.11.2007 r.

Prezydent powoła wszystkich kandydatów, których przedstawi Tusk, "chyba żeby
przedstawił kogoś, kto konstytucyjnie nie może być ministrem, czyli np. nie
jest polskim obywatelem" podkreślił Kamiński. - Ale przecież taka sytuacja
nie zaistnieje - dodał minister.
http://www.itvp.pl/info/news.html?channel=-1&news=599655

Dlaczego Prezydent RP i inni politycy zatajają fakt nieposiadania polskiego
obywatelstwa przez ministra Jacka Rostowskiego. W wyjaśnieniu tego pomoże
nam poniższy fakt z życiorysu pana Rostowskiego.

W latach 1989-1991 doradca ekonomiczny wicepremiera i ministra finansów
Leszka Balcerowicza, w latach 1997-2001 szef Rady Polityki Makroekonomicznej
w Ministerstwie Finansów, w latach 2002-2004 doradca Prezesa NBP.

Jak to zatem możliwe, że w latach 90. doradzał polskiemu rządowi? PO
odpowiada, że płacił za to brytyjski rząd. Ostatnio, doradzając prezesowi
Pekao SA, Rostowski prawdopodobnie płacił podatki za granicą.

Brytyjski rząd płacił za doradzanie w polskiej polityce finansowej. Toż to
skandal najwyższej miary. Dlaczego w 1990 roku tego nikt nie ujawniał? Czy
na tej samej zasadzie nie ujawnia się dzisiaj faktów, że minister Rostowski
nie posiada polskiego obywatelstwa?

Powyższy skandal świadczy dobitnie o tym, że Polska nie jest krajem
suwerennym i że za kapitał obcego rządu od 18 lat robi się w Polsce
politykę. Minister Rostowski nie jest jedynym tego rodzaju wyjątkiem. Ponoć
Radosław Sikorski swego czasu był zmuszony zrzec się obywatelstwa
brytyjskiego, nie chcąc zrzec się obywatelstwa polskiego. Wpływy
żydoanglików (Sikorski spowinacony z małżonką Applebaum), a co za tym idzie
syjonoamerykanów (Rostowski i jego kolidacje z Balcerowiczem i CASE) są w
Polsce szeroko rozplecione, że nawet prezydent RP nie ma tu nic do
powiedzenia!

boukun

2007-11-17 10:34 Minister Rokosowski nie był obywatelem PRL !!! 666
Konstanty Rokosowski był przed nim.
JaC


-----

> Ewenement w historii współczesnej Polski.
> Jak to jest możliwe, czy na pewno pan Rostowski ma obywatelstwo polskie?
> Inne pytanie, kim byli rodzice ministra Rostowskiego?
2007-11-17 13:48 Re: Minister Rostowski nie jest obywatelem RP !!! William
> Powyższy skandal świadczy dobitnie o tym, że Polska nie jest krajem
> suwerennym i że za kapitał obcego rządu od 18 lat robi się w Polsce
> politykę. Minister Rostowski nie jest jedynym tego rodzaju wyjątkiem.
> Ponoć

I cieszmy się z tego. Przykład pana Leo świadczy o tym, że im mniej Polaków
na stanowiskach menadżerskich tym lepiej.
2007-11-17 14:28 Re: Minister Rostowski nie jest obywatelem RP !!! boukun

Użytkownik "William" napisał w wiadomości
news:fhmnus$2qa$1@news2.ipartners.pl...
>> Powyższy skandal świadczy dobitnie o tym, że Polska nie jest krajem
>> suwerennym i że za kapitał obcego rządu od 18 lat robi się w Polsce
>> politykę. Minister Rostowski nie jest jedynym tego rodzaju wyjątkiem.
>> Ponoć
>
> I cieszmy się z tego. Przykład pana Leo świadczy o tym, że im mniej
> Polaków na stanowiskach menadżerskich tym lepiej.

Lepiej dla niepolaków. Przykład pana Rostowskiego od 18 lat świadczy o tym,
że jest to zagłada dla Polaków.

boukun

2007-11-19 13:44 Re: Minister Rostowski nie jest obywatelem RP !!! Henry(k)
Dnia Sat, 17 Nov 2007 13:48:06 +0100, William napisał(a):

> I cieszmy się z tego. Przykład pana Leo świadczy o tym, że im mniej Polaków
> na stanowiskach menadżerskich tym lepiej.

*plonk*
nowsze 1 starsze

Podobne dyskusje

Tytuł Autor Data

Która z podanych formuł nie jest regułą kolizyjną

marta 2005-11-02 14:34

Wyrok zapadl w lipcu - do dzis nie jest prawomocny. Co zrobic?

wisp1966 2005-12-05 16:47

Minister Prawdy pozwal

can 2005-12-18 17:57

Agent i pracownik czy to nie jest sprzeczne z ineresem ubezpieczonych?

Alicja 2006-02-19 09:31

"Zwrot nie jest możliwy" - co o tym

User 2006-05-08 12:51

kupiłam towar i cos jest nie tak

Irena 2006-05-19 18:08

Sklep intenrtowy nie jest sklepem internetowym...

Hikikomori San 2006-06-01 17:35

JEST TARYFIKATOR MANDATÓW CZY NIE????

NORT 2006-06-18 21:54

jest czy nie?

Xena 2007-07-02 02:54

OC komunikacyjne nie jest obowiazkowe! Wykladnia za

AmtoPm 2007-11-15 23:00