Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaGrupa pl.soc.prawo

Spis inwentarza gdzie i kiedy

poprzedni wątek | następny wątek pl.soc.prawo
2012-09-16 17:33 Spis inwentarza gdzie i kiedy KJ
Kiedy i gdzie składam wniosek o spis inwentarza?

Jako spadkobierca ustawowy chciałbym się dowiedzieć przez przyjęciem
wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza jaki majątek/obciążenia posiadał
zmarły spadkodawca.


Normalnie to po przyjęciu spadku z "dobrodziejstwem" sąd zwraca się do
komornika o taki spis ale pytanie moje brzmi czy przed rozpoczęciem
procedury spadkowej mogę sam wniosek złożyć.


2012-09-16 18:59 Re: Spis inwentarza gdzie i kiedy spp
W dniu 2012-09-16 17:33, KJ pisze:
> Kiedy i gdzie składam wniosek o spis inwentarza?
>
> Jako spadkobierca ustawowy chciałbym się dowiedzieć przez przyjęciem
> wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza jaki majątek/obciążenia posiadał
> zmarły spadkodawca.
>
>
> Normalnie to po przyjęciu spadku z "dobrodziejstwem" sąd zwraca się do
> komornika o taki spis ale pytanie moje brzmi czy przed rozpoczęciem
> procedury spadkowej mogę sam wniosek złożyć.

Z sieci:

(KPC)

Art. 637. § 1. Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest
spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy
testamentu, wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko
spadkodawcy lub właściwego urzędu skarbowego sąd postanowi sporządzenie
spisu inwentarza.
Jeżeli spadkobierca zdecydował się na przyjęcie spadku z dobrodziejstwem
inwentarza, a inwentarz nie był wcześniej sporządzony, sąd z urzędu
wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza. O wydanie takiego
postanowienia można również wnioskować. Uprawniony do złożenia wniosku jest:
- każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do
zachowku lub zapisobiercą,
- wykonawca testamentu,
- wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy (w
takim wypadku sąd przed wydaniem postanowienia powinien wysłuchać
spadkobiercę),
- właściwy urząd skarbowy (w takim wypadku sąd przed wydaniem
postanowienia powinien wysłuchać spadkobiercę).
Przedkładając wniosek, należy uiścić opłatę stałą w kwocie 50 zł.
Spis sporządza na mocy postanowienia sądowego komornik sądowy lub
skarbowy (sąd w postanowieniu decyduje o tym, któremu z nich zlecić
wykonanie postanowienia). Za dokonanie spisu inwentarza komornik sądowy
pobiera opłatę stałą w wysokości 10% przeciętnego wynagrodzenia
miesięcznego za każdą rozpoczętą rodzinę.


Bardzo ważne: nie wiem, czy komornik w tym przypadku nie może uzależnić
wszczęcia procedury od wpłacenia odpowiedniej zaliczki od wnioskodawcy.

--
spp
2012-09-16 19:57 Re: Spis inwentarza gdzie i kiedy spp
W dniu 2012-09-16 18:59, spp pisze:

> Bardzo ważne: nie wiem, czy komornik w tym przypadku nie może uzależnić
> wszczęcia procedury od wpłacenia odpowiedniej zaliczki od wnioskodawcy.

No i znalazłem - co do zasady płaci wnioskodawca chyba że Sąd go zwolni
(jeżeli strona wykaże, że nie jest ich w stanie ponieść bez uszczerbku
dla koniecznego utrzymania własnego i rodziny. )

"
Ze spisem inwentarza wiążą się pewne koszty.

I tak, jak wskazuje art. 49 pkt 3 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o
kosztach sądowych w sprawach cywilnych od wniosku o sporządzenie spisu
inwentarza pobiera się opłatę stałą w wysokości 50 zł.

Natomiast zgodnie z art. 53 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
komornikach sądowych i egzekucji, za dokonanie spisu inwentarza albo
innego spisu majątku pobiera się stałą opłatę w wysokości 10 %
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za każdą rozpoczętą godzinę.

Można się ubiegać o zwolnienie z w/w kosztów. Sąd może zwolnić stronę z
obowiązku uiszczenia kosztów sądowych jeżeli strona wykaże, że nie jest
ich w stanie ponieść bez uszczerbku dla koniecznego utrzymania własnego
i rodziny.

Jeżeli sąd zwolni stronę z kosztów sporządzenia spisu inwentarza to
zastosowanie będzie miał § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 1 października 1991 r. w sprawie szczegółowego
trybu postępowania przy zabezpieczaniu spadku i sporządzaniu spisu
inwentarza. Stosownie do tego przepisu, jeżeli postanowienie o
zabezpieczeniu spadku lub o sporządzeniu spisu inwentarza wydane
zostało, z urzędu lub na wniosek osoby nie mającej obowiązku uiszczenia
kosztów sądowych, sąd postanawia ściągnięcie tych kosztów z majątku
spadkowego."

--
spp
2012-09-16 20:35 Re: Spis inwentarza gdzie i kiedy KJ

o kosztach wiem ale lepiej zapłacić 4 tysiące niż brać spadek z długami,
a jak się zdecyduje na branie spadku z dobrodziejstwem to spis
inwentarza będzie jak znalazł
2012-09-16 21:08 Re: Spis inwentarza gdzie i kiedy spp
W dniu 2012-09-16 20:35, KJ pisze:
>
> o kosztach wiem ale lepiej zapłacić 4 tysiące niż brać spadek z długami,
> a jak się zdecyduje na branie spadku z dobrodziejstwem to spis
> inwentarza będzie jak znalazł

Przy dobrodziejstwie inwentarza koszt z urzędu idzie w masę spadkową
A 4000 to całkiem poważna kwota - choć wiem że przy znacznym majątku i
tyle może wyjść.
--
spp

2012-09-19 07:17 Re: Spis inwentarza gdzie i kiedy szerszen


Użytkownik "spp" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:k353vc$r22$1@news.task.gda.pl...


a tak z ciekawości, czy spis z inwentarza "ma moc ostateczną"? :)
chodzi mi o to, czy jeśli dostanę spis sporządzony przez właściwy organ,
przyjmę spadek, a wyjdą jakieś długi po fakcie, do których nie udało się
dokopać, to czy te długi należy pokryć, czy nie?

znając życie i w sumie logicznym byłoby że tak, ale to oznacza, że taki spis
ma charakter poglądowy i tak naprawdę niczego nie załatwia do końca
2012-09-19 07:52 Re: Spis inwentarza gdzie i kiedy spp
W dniu 2012-09-19 07:17, szerszen pisze:

> a tak z ciekawości, czy spis z inwentarza "ma moc ostateczną"? :)
> chodzi mi o to, czy jeśli dostanę spis sporządzony przez właściwy organ,
> przyjmę spadek, a wyjdą jakieś długi po fakcie, do których nie udało się
> dokopać, to czy te długi należy pokryć, czy nie?
>
> znając życie i w sumie logicznym byłoby że tak, ale to oznacza, że taki
> spis ma charakter poglądowy i tak naprawdę niczego nie załatwia do końca

Spis inwentarza broni raczej przed obciążeniem osobistego majątku
spadkobiercy przez długi spadkodawcy, tak więc do wartości majątku
ujawnionego w spisie długi należy pokryć.
Działa to też w drugą stronę - ujawniony po sporządzeniu spisu majek w
nim nieujęty zostaje dopisany i jest jak najbardziej dziedziczony. :)

--
spp
nowsze 1 starsze

Podobne dyskusje

Tytuł Autor Data

Komornik- spis z inwentarza, obowiazki Komornika???

Aurore 2005-11-27 16:15

Spis inwentarza - obowiazki komornika

2005-11-30 21:24

spis inwentarza

kapl 2006-03-16 01:37

spis inwentarza

kapl 2006-03-16 19:57

spis inwentarza

kapl 2006-03-16 01:37

spis inwentarza

kapl 2006-03-16 19:57

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku - gdzie "z dobrodziejstwem inwentarza" ?

Mr.Jack 2007-06-27 17:08

spis z inwentarza a remont?

byku 2009-03-11 18:14

spadek spis inwentarza

AreK 2010-03-29 01:12

Zalegly (3 lata) spis inwentarza po spadku...

Evanduril 2011-02-02 20:09