Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaGrupa pl.soc.prawo

stypendium za wyniki w nauce a podatek

poprzedni wątek | następny wątek pl.soc.prawo
2006-01-08 12:42 stypendium za wyniki w nauce a podatek provayder
Witam

Czy kase ze stypendium za wyniki w nauce należy uwzglednić w rozliczeniu
podatkowym???

pozdrowienia
--
provayder
Zielony Użytkownik Linuksa
2006-01-08 17:25 Re: stypendium za wyniki w nauce a podatek Mithos
provayder napisał(a):

> Czy kase ze stypendium za wyniki w nauce należy uwzglednić w rozliczeniu
> podatkowym???

Tak.


--
pozdrawiam
Mithos
2006-01-08 17:53 Re: stypendium za wyniki w nauce a podatek witek
Mithos wrote:
> provayder napisał(a):
>
>> Czy kase ze stypendium za wyniki w nauce należy uwzglednić w rozliczeniu
>> podatkowym???
>
>
> Tak.
>
>


Art. 21. 1. Wolne od podatku dochodowego są:

39) stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i
tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz inne
stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania
zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa
wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego albo
przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,z innymi stypendiami już nie jest tak prosto


40b) stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady
udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki
samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów
przyznane przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie
regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do
publicznej wiadomości za pomocą internetu, środków masowego przekazu lub
wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach
ogólnie dostępnych - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty
380 zł, z zastrzeżeniem ust. 10,


Jeśli chodzi o stypendium za wyniki w nauce na uczelni wyżesz to zgodnie
z art 39 są zwolnione z podatku w całości.


W 2006 roku nic się w tym zakresie nie zmieniło.

Jeżeli ktoś będzie miał obowiązek zapłacenia podatku od stypendium do
dobrym wyznacznikeim będzie pit przysłany przez uczelnię lub fundatora.
Zakładając oczywiście , że mają księgowość, która wie co robi,
nowsze 1 starsze

Podobne dyskusje

Tytuł Autor Data

Stypendium- dyskryminacja

NIKO 2005-11-16 12:13

Stypendium naukowe?

Jaroslaw Postawa 2005-12-04 16:08

podatek od stypendium?

Anna lt 2006-01-10 10:34

stypendium naukowe

sephirotx 2006-03-07 19:55

Stypendia w szkole za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe

ZauraK 2006-03-29 09:14

Stypendia w szkole za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe

ZauraK 2006-03-29 09:14

przerwa techniczna w nauce i wku

r 2006-04-30 13:48

obiecane stypendium

diego 2006-07-25 09:51

Stypendium I i II stopnia

allegrowicz 2007-01-23 08:21

stypendium za wyniki w nauce

Maciej 2007-01-25 22:54