Notowania

csr
15.09.2010 14:23

CSR - Czas Społecznych Rozwiązań

Na polskim rynku jest to pojęcie wciąż młode, jednakże co raz częściej egzekwowane przez klientów. Odpowiada CSR za wizerunek i odpowiedzialność korporacji względem społeczeństwa.

Podziel się
Dodaj komentarz

Przedsiębiorstwa degradujące środowisko naturalne, oferujące niezdrowe produkty, czy niegodnie traktujące swoich pracowników są gorzej postrzegane. Odpowiedzią na coraz wyższe oczekiwania klientów i rynku jest CSR – społeczna odpowiedzialność biznesu. Firmy wyznające tę filozofię zobowiązują się, że w działaniach biznesowych będą liczyć się z dobrem pracowników, kontrahentów, partnerów, społeczności lokalnej, klientów i otaczającego środowiska. Głównym celem jest wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju, poprzez odnalezienie równowagi między efektywnością i dochodowością a pożytkiem społecznym. Społeczne zaangażowanie przedsiębiorstw powinno być spójne z ich strategią, planowe i długofalowe.

CSR w Polsce często ogranicza się do ofiarowania środków pieniężnych fundacjom, trochę z przypadku i niejednokrotnie pod publikę. Nie wystarczy być filantropem, by spełniać zasady społecznej odpowiedzialności biznesu. Od przedsiębiorstw oczekuje się działań, które akcentują obecność firmy w innych obszarach niż komercyjne i pozwalające rozwiązać problem społeczny. Orientacja na zyski materialne mija się z celem tej filozofii. To właśnie odróżnia CSR od public relations.

Wewnętrzny CSR

Wdrażanie CSR należy rozpocząć już wewnątrz firmy. To właśnie pracownicy są pierwszym ogniwem, z którym kontaktują się klienci i otoczenie, to oni budują w głównej mierze wyobrażenie o firmie na zewnątrz. Dlatego więc, to właśnie od nich powinny zacząć się zmiany. Uświadomienie zatrudnionych i skoncentrowanie ich wokół jednej wspólnej idei jest najważniejszym zabiegiem, pozwalającym zwiększyć wartość firmy. U podstaw CSR wewnętrznego leży świadomość, że w gospodarce opartej na wiedzy, zdolność, zapał i zaangażowanie pracowników są najcenniejszymi zasobami. Dobre praktyki w tym obszarze polegają m.in. na ułatwianiu pracy młodym matkom i kobietom w ciąży. Służą temu, np. elastyczny czas pracy, zmniejszony wymiar zatrudnienia, praca zdalna. Ponadto, wprowadza się mechanizmy zapewniające zatrudnionym równe szanse rozwoju i awanse bez względu na płeć, wiek i narodowość. Coraz częściej przedsiębiorstwa wspierają również edukację pracowniczą. Takie działania zwiększają zadowolenie z pracy i identyfikację z firmą.
Dla zakładu pracy korzyścią jest zatrzymanie cennych pracowników i zmniejszenie kosztów związanych z rekrutacją i szkoleniem nowych.

Sztuka dawania

Wśród dobrych praktyk dominuje zaangażowanie społeczne przedsiębiorstw. Jest to najprostsza w realizacji forma CSR, przynosząca szybkie korzyści wizerunkowe. Stąd wiele firm realizuje programy edukacyjne, kampanie społeczne dotyczące bezpieczeństwa na drogach czy ochrony zdrowia. Znaczna część działań dotyczy wyrównywania szans dzieci z różnych środowisk i osób marginalizowanych na rynku pracy. Popularną formą angażowania się firm w działania na rzecz społeczeństwa jest wolontariat pracowniczy oraz projekty kierowane do najbliższych wspólnot lokalnych. Przejawem najbardziej dojrzałego i świadomego CSR są działania wobec uczestników rynku - konsumentów, dostawców i partnerów biznesowych. Relacje z nimi wpływają na wzrost sprzedaży i podniesienie jakości usług lub towarów, a także pomagają w budowaniu zaufania i silnej pozycji na rynku. W tym celu, firmy organizują, np. szkolenia dla kontrahentów w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw, efektywnego wykorzystania powierzchni handlowych czy kontaktów z
klientami.

Zielony CSR

Kolejnym obszarem stosowania CSR są działania proekologiczne. Są one medialne i szybko zyskują zaufanie oraz lojalność klientów. Przestają być modą, a stają się wymogiem wobec biznesu. Wiele firm prowadzi programy edukacyjne na temat zagrożeń płynących z naruszenia naturalnej równowagi i promujące zachowania proekologiczne. Inne, koncentrują się na wdrażaniu zintegrowanych programów redukcji zużycia prądu, wody, papieru, zmniejszenia emisji dwutlenku węgla oraz segregacji odpadów z własnej działalności. Do popularnych działań należy odnawianie zasobów przyrody, poprzez sadzenie drzewek. Coraz powszechniejsze są projekty typu „ekobiuro”, mające na celu ograniczenie zużycia papieru, energii i wody.
Wdrożenie CSR w firmie nie jest kosztowne. Nakłady pieniężne, związane z tą ideą są wprost proporcjonalne do zaangażowania i umiejętności kadry zarządzającej organizacją. Odpowiedzialne stosowanie filozofii i narzędzi CSR przynosi wymierne efekty w przyszłości.

Tagi: csr, msp, księgowość internetowa
Źródło:
wfirma.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz