Notowania

podatek vat
27.05.2013 08:56

Definicje eksportu i importu. Co się zmieniło?

Od 1 kwietnia 2013 roku weszła w życie kolejna część przepisów podatkowych obejmująca swoim zakresem podatek VAT.

Podziel się
Dodaj komentarz
(anaulin/CC/Flickr)

Od 1 kwietnia 2013 roku weszła w życie kolejna część przepisów podatkowych obejmująca swoim zakresem podatek VAT. Wśród nich można wymienić nową definicję działalności gospodarczej, zmianę stawek podatku VAT na niektóre towary i usługi. Jednak do najważniejszych, śmiało można zaliczyć zmianę podstawowych definicji- eksportu oraz importu towarów.

Zgodnie ze zmienionym art. 2 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług przez import towarów należy rozumieć przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej.

Dotychczasowa definicja była nieco odmienna gdyż wskazywała, że z importem towaru podatnik ma do czynienia w momencie przywozu towarów z terytorium kraju trzeciego na terytorium kraju.

Zmiana ta jest doprecyzowuje miejsce opodatkowania w przypadku tego typu transakcji. Wcześniej sprawa ta budziła wiele kontrowersji oraz wątpliwości ze strony podatników.

Tak jak zostało wspomniane na wstępie modyfikacji uległa także definicja eksportu towarów, która również ma charakter doprecyzowujący. Najogólniej jest to dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez:

a) dostawcę lub na jego rzecz, lub

b) nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych

- jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych.

Od 1 kwietnia 2013 r. za eksport towarów będą uznawane takie transakcje, których procedura wywozu rozpoczęła się państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż Polska.

Zmiany mają charakter porządkowy. Głównych ich celem jest ujednolicenie z przepisami unijnymi oraz rozwiązanie dotychczasowych problemów podatników związanych z rozliczaniem tego typu transakcji.

Czytaj więcej w Money.pl
Przegląd klimatyzacji w aucie zmniejszy podatek Wydatki poniesione w związku z okresowym przeglądem klimatyzacji w aucie wykorzystywanym do celów firmowych można rozliczyć podatkowo.
Odliczenie VAT od firmowych samochodów. Co się zmieni? Jeżeli planowane przez resort finansów zmiany wejdą w życie, zyskają przedsiębiorcy, którzy nabędą droższe auto.
Faktura czy rachunek? Zwolnieni z VAT mogą wybrać Podatnik zwolniony z podatku VAT może od tego roku dokumentować dokonaną sprzedaż za pomocą faktur. Warto jednak pamiętać o szczególnych zasadach ich wystawiania.
Tagi: podatek vat, vat, wiadomości, wiadmomości, gospodarka, baza wiedzy, prawo, msp, czołówki, księgowość internetowa
Źródło:
wfirma.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz