Notowania

działalność gospodarcza
29.11.2010 12:49

Jak zawiesić działalność gospodarczą?

Wprowadzenie do Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w 2008 roku możliwości zawieszania działalności znacznie zwiększyło bezpieczeństwo przedsiębiorców w tym zakresie.

Podziel się
Dodaj komentarz

Wprowadzenie do Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w 2008 roku możliwości zawieszania działalności znacznie zwiększyło bezpieczeństwo przedsiębiorców w tym zakresie. Kiedy prowadzona działalność po prostu nie przynosi zysków a dalsze funkcjonowanie firmy prowadziło by do pogłębiania strat, nie trzeba jej likwidować, można zgodnie z prawem zawiesić działalność i wznowić w bardzie sprzyjającym okresie. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej przewiduje możliwość zawieszenia działań na okres od 1 miesiąca do 2 lat.

Kto i kiedy może zawiesić działalność gospodarczą?

W przypadku wspólników spółek cywilnych, jawnych czy partnerskich, gdzie podatnikami są wspólnicy a nie spółka, zawieszenie działalności jest możliwe tylko w sytuacji, gdy pozostali wspólnicy również tego dokonują. Przedsiębiorca, który działa w pojedynkę ma łatwiej. W jego przypadku jedynym z warunkiem zawieszenia przez niego działalności jest brak zatrudnionych pracowników.

Od czego zacząć? Zawieszenia działalności możemy dokonać osobiście lub przez pełnomocnika w organie rejestrowym przedsiębiorcy. Jest to Urząd Gminy bądź KRS. Wniosek zgłoszenia zawieszenia działalności gospodarczej (wzór oraz instrukcję wypełniania znaleźć można na stronach internetowych odpowiednich urzędów) możemy również wysłać listem poleconym, ale w tym wypadku podpis musi być poświadczony notarialnie. Ostatnim wyjściem jest przesłanie wniosku w wersji elektronicznej. Należy jednak pamiętać, że jeśli nie posiadamy kwalifikowanego podpisu elektronicznego (podpis elektroniczny stanowią dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny), i tak będziemy musieli wybrać się do organu rejestrowego osobiście, by pisemnie potwierdzić złożenie wniosku.

Dostarczyliśmy wniosek, co dalej?

Pierwszą i chyba najważniejszą konsekwencją zawieszenia działalności jest wyrejestrowanie przedsiębiorcy z ZUS. Co za tym idzie, nie mamy obowiązku zapłaty składek ZUS. W tym wypadku należy pamiętać, że:
- Okres, w którym zawieszona będzie działalność, nie będzie liczony do lat pracy uprawniających otrzymania emerytury (w starym systemie jest to 15 lat dla kobiety i 20 dla mężczyzny). W przypadku nowego systemu, wysokość emerytury jest uzależniona od stażu pracy oraz wysokości zapłaconych składek. Osoby, których wpłacone składki nie zagwarantują minimalnej wysokości emerytury, mogą liczyć na dopłatę, która pozwoli osiągnąć poziom minimalny. Warunkiem otrzymania dopłaty będzie wykazanie się odpowiednią liczbą lat składkowych i nieskładkowych (kobiety 20 lat, mężczyźni 25).
- Po upływie trzydziestego dnia od zapłaty ostatniej składki na ubezpieczenie zdrowotne, przedsiębiorca traci prawo do świadczeń zdrowotnych.

Ważną kwestią do rozwiązania będą wydatki w okresie zawieszenia. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej określa, że w czasie zawieszenia działalności przedsiębiorca między innymi ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie. Ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodów oraz do przyjmowania należności. Ma również obowiązek regulowania zobowiązań powstałych przed datą zawieszenia wykonywanej działalności. Przedsiębiorca powinien móc wykazać, że wydatek musi być ponoszony w celu osiągnięcia przychodu lub zabezpieczenia źródła przychodu.

Czego przedsiębiorcy nie wolno?

Przez cały okres zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z działalności pozarolniczej. Podobnie wykonywanie w okresie zawieszenia na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło tych samych czynności, które są objęte wpisem do ewidencji działalności gospodarczej. Jakie mogą być skutki niepodporządkowania się tym przepisom? Przerwanie zawieszenia działalności i konieczność zapłaty składek ZUS.

Możliwość zawieszenia działalności wydaje się być idealnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy chwilowo mają kłopoty finansowe, bądź też dla osób, które zajmują się sprzedażą produktów lub świadczeniem usług o charakterze sezonowym (np. usługi budowlane). Zawieszenie działalności niewątpliwie niesie za sobą wiele zalet. Najważniejszą jest chyba to, że podczas "zawieszenia" nie trzeba płacić składek ZUS. Przed ostateczną decyzją zawieszenia działalności, należy jednak dokładnie rozważyć wszystkie aspekty związane z wstrzymaniem działań przedsiębiorstwa i zastanowić się najpierw, jakie skutki może ono wywołać.

Tagi: działalność gospodarcza, msp, księgowość internetowa
Źródło:
wfirma.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz