Notowania

vat
23.03.2011 12:48

Nowe zasady korzystania ze zwolnienia od podatku VAT

Rozpoczynającym działalność gospodarczą nie muszą płacić VAT, jeśli przewidywana wartość sprzedaży nie przekroczy 150 tys. złotych. Mogą się jednak na to zdecydować po spełnieniu pewnych warunków.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Diego Vito Cervo/Dreamstime)

Każdy przedsiębiorca, który korzysta ze zwolnienia podmiotowego podatku VAT, ma obowiązek corocznej kontroli wartości sprzedaży towarów lub usług. Jeżeli kwota aktualnego limitu podatkowego została przekroczona, konieczne jest przejście na VAT. W styczniu 2011 roku zmieniły się kwoty limitów podatkowych.


Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów, czyli art. 113 ust. 1 - znowelizowanej 2 grudnia 2009 r. - ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy, rozpoczynający działalność gospodarczą, obejmowani są automatycznie zwolnieniem podmiotowym z podatku VAT, jeśli tylko przewidywana przez nich wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, równowartości 150 tysięcy złotych.


Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, oprócz zwiększenia wartości limitów sprzedaży opodatkowanej, wprowadziła również szereg zmian, co do sposobu korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Istotne zmiany dotyczą także możliwości rezygnacji, czyli przejścia na VAT, a także utraty prawa do tego zwolnienia.

Przejście na VAT

Ze zwolnienia podmiotowego można zrezygnować po spełnieniu pewnych warunków. W przypadku podatników, rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej, musi to nastąpić przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu VAT, czyli przed pierwszą dostawą lub sprzedażą.

Artykuł 113 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług wyklucza natomiast możliwość zrezygnowania ze zwolnienia podmiotowego, czyli tzw. przejście na VAT, między dniem wykonania pierwszej czynności, podlegającej opodatkowaniu, a końcem roku, w którym czynność ta została wykonana.

W przypadku podmiotów, korzystających już z podmiotowego zwolnienia od podatku VAT, rezygnacja możliwa jest jedynie na pisemny wniosek podatnika, skierowany do odpowiedniego naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do dnia 15 stycznia danego roku kalendarzowego.

U*trata prawa do podmiotowego zwolnienia z podatku VAT*

Zgodnie z artykułem 113 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług, prawo do zwolnienia podmiotowego z podatku VAT można utracić w ciągu pierwszego roku prowadzonej działalności. Dzieje się tak, jeśli faktyczna wartość sprzedaży podatnika, rozpoczynającego działalność gospodarczą, przekroczy określony limit. Wówczas, utrata prawa do zwolnienia następuje z chwilą przekroczenia tej kwoty.

Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia z VAT lub z niego zrezygnował, może ponownie skorzystać ze zwolnienia dopiero po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub z tego zwolnienia zrezygnował. Przy tym należy wspomnieć, że w roku 2007 nastąpiła zmiana przepisów limitowych. Kwota wyrażona w euro została zastąpiona wyższą kwotą, określaną w złotych.

Tym samym ten, kto przekroczył w 2007 r. równowartość 10 tysięcy euro, stał się podatnikiem VAT. Podatników, którzy w zwolnieniu dotrwali do 1 stycznia 2008 r., obowiązywał już wyższy limit, wynoszący 50 tysięcy złotych (obowiązywał 2 lata, 2009-2010). Limit ten wzrósł w 2010 roku do kwoty 100 tysięcy złotych, a od 1 stycznia 2011 roku wynosi już 150 tysięcy złotych.

Obowiązki podatnika korzystającego ze zwolnienia

Każdy przedsiębiorca, korzystający ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT, zobowiązany jest do stałej kontroli wartości sprzedaży opodatkowanej, a o każdorazowym przekroczeniu obowiązujących limitów zmuszony jest poinformować urząd skarbowy.

Podstawa prawna


Ustawą z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 215, poz. 1666), na mocy art. 1 pkt 2, nadano nowe brzmienie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), który dotyczy zwolnienia podmiotowego ze względu na wielkość sprzedaży. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Przepis w tym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/144/t135312.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/bedzie;nowa;ulga;podatkowa;resort;sie;waha,162,0,795554.html) Będzie nowa ulga podatkowa? Resort się waha Ministerstwo Finansów rozważa możliwość wprowadzenia przejściowego zwolnienia z podatku VAT.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/230/t20710.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/termin;zwrotu;vat;bedzie;dwa;razy;krotszy,120,0,795256.html) Termin zwrotu VAT będzie dwa razy krótszy? Ministerstwo Gospodarki chce skrócić termin zwrotu podatku VAT z 60 do 30 dni.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/92/t91228.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/auto;firmowe;bardziej;oplacalne;od;prywatnego,19,0,787219.html) Auto firmowe bardziej opłacalne od prywatnego Wydatki na samochód firmowy stanowią koszt podatkowy i zmniejszają podstawę opodatkowania, a tym samym podatek.
Tagi: vat, msp, księgowość internetowa
Źródło:
wfirma.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz