Notowania

przychody
21.06.2013 08:58

Nowe zasady prowadzenia ewidencji przychodów

Zapisów w ewidencji należy dokonywać na podstawie faktur, faktur VAT RR, rachunków oraz dokumentów celnych, które są sporządzone zgodnie z obowiązującymi regulacjami.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Yuri_Arcurs/iStockphoto)

W dniu 11 maja 2013 roku w życie weszło nowe Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6.05.2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zmiany miały charakter doprecyzowujący i uściślający.

Zapisów w ewidencji należy dokonywać na podstawie faktur, faktur VAT RR, rachunków oraz dokumentów celnych, które są sporządzone zgodnie z obowiązującymi regulacjami (rozporządzenie MF m.in. w sprawie wystawiania faktur).

W przypadku tzw. sprzedaży bezrachunkowej przychód należy ująć w ewidencji na podstawie wystawionego na koniec dnia dowodu wewnętrznego, w którym w jednej kwocie jest wykazana wartość tych przychodów za ten dzień z podziałem na przychody objęte poszczególnymi stawkami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Podatnicy, którzy ewidencjonują obrót przy zastosowaniu kas rejestrujących dokonują zapisów w ewidencji na podstawie danych wynikających z raportów dobowych,skorygowanych o kwoty mające wpływ na wysokość przychodów. Na odwrocie raportu dobowego, podatnik musi zawrzeć informację o łącznej wartości przychodów, wynikającą z tego raportu z podziałem na przychody objęte poszczególnymi stawkami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Przedsiębiorca może zamiast dobowych raportów ujmować w ewidencji łączne raporty okresowe skorygowane o kwoty mające wpływ na wysokość przychodu. Analogicznie jak w przypadku raportów dobowych na odwrocie raportu miesięcznego, podatnik wpisuje łączną wartość przychodów, wynikającą z tego raportu z podziałem na przychody objęte poszczególnymi stawkami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Podatnicy nie wpisują do ewidencji kwot wynikających z faktur dokumentujących dokonanie sprzedaży uprzednio zarejestrowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących, natomiast są obowiązani do połączenia w sposób trwały zwróconych oryginałów paragonów fiskalnych z kopiami wystawionych faktur.

Czytaj więcej w Money.pl
Pensja płacona rodzicom jest kosztem firmy Przedsiębiorca może zatrudnić rodziców w firmie na podstawie umowy o pracę i mimo tego płacić za nich dużo niższy ZUS.
Umorzona wierzytelność a koszty uzyskania przychodów Czasem w obrocie gospodarczym zdarza się, że spółka umarza wierzytelność swojego kontrahenta. Jakie będą skutki prawne takiej decyzji?
Podatki mogą stanowić koszt uzyskania przychodu Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych określa, które z poniesionych przez przedsiębiorców wydatki mogą stanowić koszt uzyskania przychodu, a które nie.
Tagi: przychody, wiadomości, wiadmomości, gospodarka, baza wiedzy, prawo, msp, czołówki, księgowość internetowa
Źródło:
wfirma.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz