Notowania

działalność gospodarcza
22.07.2013 17:11

Wznowienie działalności gospodarczej? Nic prostszego

Firmę odwiesza się składając wniosek CEIDG-1. Zobacz, jak należy go wypełnić i gdzie go złożyć.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Prebranac/Dreamstime.com)

*Zawieszona działalność gospodarcza nie odwiesza się automatycznie. Nawet gdy przedsiębiorca zadeklarował podczas składania wniosku o zawieszenie działalności przewidywalną datę odwieszenia działalność nie odwiesi się samoistnie w tej dacie. *

Odwieszenie może mieć miejsce dopiero w przypadku gdy prowadzący działalność złoży wniosek o wznowienie wykonywania czynności związanych z prowadzoną działalnością.

Zawieszenie działalności może trwać od 30 dni do 24 miesięcy. W okresie zawieszenia przedsiębiorca nie ma prawa wykonywać czynności, które stanowią główną działalność firmy. Jeżeli więc zaistnieje szansa na przyjęcie zlecenia w celu jego wykonania konieczne będzie odwieszenie działalności.

Wznowienie działalności

Firmę odwiesza się składając wniosek CEIDG-1. W rubryce 01 Rodzaj wniosku należy zadeklarować pkt 4 - wniosek o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej. Następnie uzupełnić rubrykę 03 gdzie należy podać dane wnioskodawcy: PESEL, NIP, REGON, imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia a także obywatelstwo oraz złożyć oświadczenie iż podane dane są zgodne z prawdą.

Kolejnymi informacjami jakie należy podać we wniosku o odwieszenie jest adres miejsca zamieszkania przedsiębiorcy (rubryka 04) oraz nazwa firmy (rubryka 06) wraz z nazwą skróconą (rubryka 07) o ile firma taką się posługuje.

W rubryce numer 12 należy określić datę powstania obowiązku opłacania składek ZUS w związku z wznowieniem działalności, a w rubryce nr 15 podać datę odwieszenia działalności. Data ta nie może być wcześniejsza niż dzień składania wniosku o odwieszenie.

Sposób złożenia wniosku

Wniosek CEIDG-1 można złożyć zarówno tradycyjnie w formie papierowej w dowolnym urzędzie gminy lub urzędzie miasta. Można również skorzystać z elektronicznej wysyłki. Jednak aby zatwierdzić wysyłkę elektroniczną przedsiębiorca musi posiadać podpis elektroniczny lub bezpłatny profil zaufany (http://epuap.gov.pl).

*Co się zmienia po wznowieniu działalności? *

W kwestiach podatkowych (PIT i VAT) przedsiębiorca kontynuuje sposób rozliczania jaki był zadeklarowany jeszcze przed zawieszeniem działalności. Należy jednak pamiętać, że w pierwszych rozliczeniach podatków dokonywanych po wznowieniu powinno się uwzględnić również z ewentualnych kosztów i przychodów powstałych w czasie gdy działalność była zawieszona.

*Odwieszenie w ZUS *

Składając wniosek CEIDG-1 o wznowienie działalności automatycznie odwieszenie zgłaszane jest do ZUS. Na podstawie wpisu w ewidencji gospodarczej zakład ubezpieczeń rejestruje ponownie przedsiębiorcę dla celów ZUS. Jeżeli jednak w czasie zawieszenia działalności nastąpiły jakiekolwiek zmiany wpływające na zakres ubezpieczenia (np. podjęcie pracy na etat czy ustanie okresu preferencyjnego ZUS) należałoby po wznowieniu działalności złożyć osobiście dokumenty zgłoszeniowe uwzględniające zaistniałe zmiany.

Kiedy przedsiębiorca decyduje się wznowić zawieszoną działalność wystarczy, że złoży on wniosek CEIDG-1. Informacja o odwieszeniu automatycznie trafi do ZUS, US i GUS. Jednak należy pamiętać, że jeżeli podczas zawieszenia działalności zaistniały zmiany wpływające na rozliczenia należy pod wznowieniu dokonać dodatkowych zgłoszeń uwzględniających już zaistniałe zmiany. Odwieszenie automatycznie bowiem powoduje stan jaki istniał przed zawieszeniem.

Czytaj więcej w Money.pl
Kontrola z ZUS. Zobacz, kogo sprawdzają Najpierw dostaniesz zawiadomienie o samym zamiarze wszczęcia kontroli. Po doręczeniu tej informacji ZUS może ją rozpocząć najwcześniej po upływie 7 dni.
Preferencyjne składki ZUS. Ile wynoszą? Przedsiębiorcy zakładający działalność mogą korzystać z preferencyjnych ZUS maksymalnie przez okres pełnych 24 miesięcy.
Sposób na niższe składki ZUS Przejście z etatu na samozatrudnienie może okazać się korzystnym rozwiązaniem, pozwalającym przede wszystkim na zmniejszenie składek ZUS i obciążeń podatkowych.
Tagi: działalność gospodarcza, firma, wiadomości, wiadmomości, gospodarka, baza wiedzy, prawo, msp, czołówki, księgowość internetowa
Źródło:
wfirma.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz