Notowania

zmiany w vat
24.05.2012 14:37

Zmiany w VAT. Oto plany rządu

Rok 2013 ma przynieść nowe ustalenia w zakresie podatku od towarów i usług. Ministerstwo Finansów przygotowuje projekt zmian.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Prebranac/Dreamstime.com)

Rok 2013 ma przynieść nowe ustalenia w zakresie podatku od towarów i usług. Ministerstwo Finansów przygotowuje projekt zmian. Głównym celem nowelizacji jest ujednolicenie przepisów krajowych z przepisami wspólnoty.

Proponowane zmiany planowane są w obszarze, który obowiązuje wszystkich podatników bez względu na charakter prowadzonej działalności. Oprócz obligatoryjnych zmian w przepisach zmienione również zostaną stawki VAT. Ulegną one podwyższeniu dla niektórych przedsiębiorców. Interesujące podatników obszary zmian zostały wskazane poniżej.

Zmiany mają doprowadzić do ujednolicenia momentu powstania obowiązku podatkowego. Zasada obecnie obowiązująca czyli, że powstaje on w momencie wystawienia faktury (prawo dopusza w ten sposób przesunięcie terminu zapłaty o kolejny miesiąc) ma zostać zamieniona na zasadę, że obowiązek podatkowy powstał będzie na koniec miesiąca, w którym usługa bądź sprzedaż została dokonana. Oznacza to, że faktury będą mogły być wystawiane do 7 dni po zakończeniu danego miesiąca. Tak sformułowany moment obowiązku podatkowego umożliwi również podsumowywanie zdarzeń za miesiąc jedną zbiorczą fakturą.

Planowane ujednolicenie momentu powstania obowiązku dla wszystkich podatników oznacza zniesienie szczególnych sytuacji w stosunku do niektórych grup przedsiębiorców, którzy dotychczas posiadali przywileje w tej kwestii ze względu na charakter prowadzonej działalności.

Reguła ta ma obowiązywać również małych podatników, którzy korzystają z metody kasowej. Do tej pory po upływie 90 dni od wydania towaru lub wykonania usługi, mały podatnik, nawet pomimo nie otrzymania zapłaty, musiał rozliczyć się z podatku. Nowe przepisy jakie mają wejść w życie spowodują, że obowiązek podatkowy powstanie dopiero po otrzymaniu całości lub części zapłaty, bo dopiero taka sytuacja spowoduje powstanie obowiązku podatkowego.

Wraz ze zmianą momentu powstania obowiązku podatkowego będą również zmienione procedury przeliczania kwot otrzymanych w innych walutach niż krajowa. Umożliwi to przeliczenie sprzedaży za dany miesiąc po jednym kursie. Nie do końca jednak wiadomo jak będzie to wyglądało jeżeli przedsiębiorca będzie chciał wystawić fakturę np. w momencie wydania towaru, w środku miesiąca. Choć w tym przypadku może traktowane być to jako wyjątek, który przewiduje dyrektywa do którego stosować się będzie przepis dotychczas obowiązujący. Ponieważ zmiany mają na celu dostosowanie przepisów krajowych do unijnych ma zostać również dopuszczone korzystanie przy przeliczeniach z kursów walut udostępnianych przez EBC, a nie jak do tej pory jedynie NBP. Dla podatników oznacza to, że będą mogli wybrać kurs dla nich korzystniejszy. Natomiast pamiętajmy zmiany dotyczą jedynie ustawy o VAT, a więc pozostałe zobowiązania podatkowe będą płacone jak dotychczas według kursu NBP.

W związku ze zmianą terminu wystawienia faktury obniżenie wartości podatku o podatek naliczony będzie obowiązywało za okres w którym powstał obowiązek podatkowy jednak nie wcześniej niż okres, w którym podatnik otrzyma fakturę. W związku z tym wydłuży się okres związany ze zwrotem.

Proponowane zmiany określają bardzo ogólnie zakres nowego podejścia do faktur elektronicznych powtarzając za Dyrektywą, iż dąży się do traktowania faktury elektronicznej tak jak papierowej.

Kolejną propozycją, nad którą pracuje Ministerstwo Finansów, jest wprowadzenie faktury uproszczonej jako dokumentu księgowego. Faktury te mają posiadać minimalną ilość wymaganych informacji. Uproszczenie polegać ma na na pominięciu obowiązku umieszczania danych nabywcy na takiej fakturze oraz niektórych szczegółowych kwestii dotyczących zakupu jak m.in. miary oraz ceny jednostkowe.

Uproszczona procedura dokumentacji ma również zgodnie z projektem objąć transakcje zwolnione oraz te dla których dotychczas wymagane były faktury wewnętrzne. Zgodnie z przeiwdywanymi zmianami takie zdarzenia będą mogły być ujmowane w rozliczeniu VAT na podstawie dowolnych dokumentów, które posiada podatnik, tj. faktur otrzymanych od kontrahentów zagranicznych czy też wewnętrznych dokumentów księgowych.

Modyfikacje będą też dotyczyć sytuacji braku potwierdzenia otrzymania przez przedsiębiorcę (nabywcę towarów lub odbiorcę usług) faktury korygującej _ in minus _ a możliwości obniżenia podstawy opodatkowania wynikającej z deklaracji za kolejny okres rozliczeniowy. Nowelizacja przewiduje taką możliwość jeżeli pomimo potwierdzonych dokumentem prób dostarczenia takiej faktury korygującej nie udało się uzyskać potwierdzenia jej otrzymania przez drugiego przedsiębiorcę ale stawia się warunek, że tan przedsiębiorca -nabywca towaru/odbiorca usługi - posiada wiedzę o zdarzeniach, których zapis widnieje na fakturze korygującej. Jeżeli natomiast przedsiębiorca do którego wysłana została faktura nie będzie wcześniej uprzedzony o warunkach w niej zawartych, w przypadku braku potwiedzenia odbioru faktury wystawiający nie może dokonać odliczenia w kolejnym okresie rozliczeniowym.

Od styczna mają też zostać podwyższone stawki VAT dla niektórych usług i produktów:

  • 23 proc. dla nasienia zwierząt, wełny szarpanej, odpadów zwierzęcych surowych i niejadalnych (sierść, kopyta, pazury wybranych zwierząt) także dla kości słoniowej;
  • 23 proc. dla usług pocztowych niepowszechnych świadczonych przez operatora publicznego (dotychczas zwolnione);
  • 8 proc. dla sprzedaży lodów, gotowych posiłków i dań (dotychczas 5 proc.).

Kolejne zmiany dotyczyć mają podniesienia wartości prezentów, które nie podlegają opodatkowaniu. I tak dla prezentów jednostkowych zmiana ma nastąpić z kwoty 10zł do 20zł,a dla prezentów rocznych analogiczne podniesienie wartości o 100 proc. czyli z 100zł do 200zł. Różnica natomiast w rzeczywistości nie będzie wynosiła faktycznych 100 proc. ale mniej ze względu na to, że zmieniono charakter wskazanych kwot wartości netto na brutto.

Ponadto na stałe ma zostać wpisana kwota dotycząca zwolnienia z VAT dla małego podatnika, która obecnie wynosi 150 tys zł.

Zmiany przewidują przedłużenie ograniczenia odliczania VAT od paliwa dla samochodów osobowych wykorzystywanych w celach służbowych, a także ograniczeń dotyczących odliczenia VAT (6 000zł) w przypadku zakupu samochodów osobowych.

Przed zmianami nie ucieknie żaden z przedsiębiorców. Pamiętajmy jednak, że dopóki jednak prace nad projektem się nie zakończą, nie wiadomo, jak będzie wyglądało ich ostateczne brzmienie. Propozycje zbliżyć nas mają do praktyk stosowanych w Unii, natomiast czy ich praktykowanie zda egzamin w naszym kraju czas pokaże.

Czytaj więcej w Money.pl
Ten podatek najchętniej podnoszą w kryzysie W czasie kryzysu kraje UE najchętniej podnoszą stawki VAT, ale też opodatkowanie dochodów najbogatszych i firm.
VAT od usług budowlanych. Ile czasu na rozliczenie? Sprawdź co należy robić, gdy nabywca usługi w terminie 30 dni zapłaci jedynie część należności.
Ceny w górę nawet o 14 procent. Nowy plan Money.pl policzył, ile będą nas kosztować zmiany w przepisach podatkowych, które chce wprowadzić Ministerstwo Finansów.
Tagi: zmiany w vat, vat, wiadomości, podatki, baza wiedzy, msp, czołówki, księgowość internetowa
Źródło:
wfirma.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz