Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Dofinansowanie PFRON - komu przysługuje, ile wynosi i jak uzyskać?

4
Podziel się:

Przedsiębiorcy chętnie zatrudniają osoby niepełnosprawne. Wynika to z faktu, że mogą się oni ubiegać na nich o comiesięczne dofinansowanie z PFRON, czyli Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jednocześnie takie dofinansowanie wymaga spełnienia kilku kryteriów formalnych.

Zatrudniając osoby niepełnosprawne, można ubiegać się o dofinansowanie z PFRON
Zatrudniając osoby niepełnosprawne, można ubiegać się o dofinansowanie z PFRON (123RF)
bEIHTEZh

Informacje na temat dofinansowania

Dokładne warunki określa PFRON. Dofinansowanie ma być pomocą dla pracodawcy w celu dostosowania miejsca pracy. Szczegóły są zawarte w artykule 26a-c ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z tymi warunkami, dofinansowanie PFRON dotyczy pracodawców, którzy prowadzą zakład pracy chronionej, zatrudniają mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy albo zatrudnia więcej niż 25 pracowników, z czego co najmniej 6 proc. zatrudnionych jest niepełnosprawnych. Należy się ono również pracodawcom, którzy nie mają zobowiązań wobec PFRON wyższych niż 100 złotych.

bEIHTEZj

Warto wiedzieć, że do liczby pracowników niepełnosprawnych nie zalicza się tych, którzy przebywają na urlopach bezpłatnych. Do ogólnej liczby pracowników nie wlicza się natomiast osób pełnosprawnych, które przebywają na urlopie rodzicielskim, wychowawczym, odbywają służbę wojskową, uzyskali świadczenia rehabilitacyjne, są na urlopach bezpłatnych albo zatrudnieni są na umowę o pracę przygotowującą do wykonywania zawodu.

Dofinansowanie PFRON – komu przysługuje?

Dofinansowanie PFRON co miesiąc otrzymują ci pracodawcy, którzy zatrudniają niepełnosprawnych posiadających odpowiednie orzeczenie przyznające im jeden z trzech stopni niepełnosprawności. Taki pracownik musi również zostać zarejestrowany w ewidencji PFRON.

Osoba niepełnosprawna musi zostać zatrudniona zgodnie z prawem, nie może to być osoba, która ma prawo do emerytury. Tutaj jednak pojawia się wyjątek, jakim są osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, którym przysługuje prawo do emerytury.

bEIHTEZp

Dofinansowanie PFRON musi posiadać efekt zachęty. Jego wypłata ma być korzystna dla pracodawcy, aby zatrudnianie osób o ograniczonej sprawności było coraz bardziej popularne i aby osoby te mogły bardziej odważnie wchodzić na rynek pracy.

Kto nie dostanie dofinansowanie PFRON?

Taka forma dofinansowania nie należy się na pracownika, który zatrudniony jest na podstawie umowy cywilnoprawnej, a także osobom, które mają orzeczony lekki lub umiarkowany stopień niepełnosprawności i równocześnie mają przyznane prawo do emerytury.

Jakiej wysokości jest dofinansowanie z PFRON?

Dofinansowanie z PFRON jest takie samo dla każdego, jego wysokość nie jest zależna od tego, czy jest to zakład pracy chronionej, czy inne przedsiębiorstwo. Maksymalna kwota dofinansowania to 1800 złotych na pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności. 1125 złotych przypada na osobę z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, natomiast 450 złotych – z lekkim. Kwota dofinansowania podwyższana jest o 600 złotych, gdy dana osoba ma chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe, epilepsję oraz jest niewidoma.

bEIHTEZq

Dofinansowanie z PFRON nie może być wyższe niż 90 proc. terminowo i realnie poniesionych na pracę wydatków.

Jak uzyskać dofinansowanie z PFRON?

Pracodawca, który spełnia wymagania, musi zarejestrować się w PFRON w celu otrzymania dofinansowania. Trzeba złożyć tam odpowiednie wnioski oraz kopie dokumentów potwierdzających zasadność dofinansowania.

bEIHTEZK
KOMENTARZE
(4)
Agata
3 lata temu
Cyt. Dofinansowanie PFRON musi posiadać efekt zachęty. Jego wypłata ma być korzystna dla pracodawcy, aby zatrudnianie osób o ograniczonej sprawności było coraz bardziej popularne i aby osoby te mogły bardziej odważnie wchodzić na rynek pracy" 😂😂😂 Ktoś kto pisał ten artykuł chyba nie zapoznał się dokładnie o co chodzi z "efektem zachęty" wg. PFRON 😏
Matka niepełn...
3 lata temu
Bardzo mi przykro, że PFRON zajmuje się tylko sobą zamiast pomagać osobom niepełnosprawnym. Niestety od 2015 roku ignoruje się wsparcie dla osób indywidualnych. Mam dziecko niepełnosprawne i błagałem PFRON o dofinansowanie na samochód, wiele lat temu dostałem z programu Sprawny Dojazd, odmawiają wznowienia programu a na siebie nie żałują grosza może pani Rafalska nam pomoże !
Nana
3 lata temu
Tragedią jest zatrudnianie niepełnosprawnych na fikcyjnych umowach o pracę. Pracodawcy na rozmowach kwalifikacyjnych nie widzą problemów z brakiem potrzebnych kompetencji, bo mają możliwość pozyskania środków nie tylko na sprzęt, oprogramowanie, umeblowanie stanowiska, ale również przeszkolenie osoby niepełnosprawnej do wykonywania nowych obowiązków. Nic z tego. Po podpisaniu umowy kończy się urok osoby niepełnosprawnej. Zaczyna się mobbing, uświadamianie braku wartości i niekompetencji. Kieruje się się te osoby do sprzątania lub innej najniższej pracy w hierarchii firmy. Zgłaszanie władzom procederu nic nie daje, wg władz pracodawca nie ma obowiązku po zatrudnieniu niewykwalifikowanej osoby niepełnosprawnej na nowym stanowisku pracy przeszkolić jej w zakesie wykonywania nowych obowiązków. I tak nowy sprzęt, oprogramowanie, umeblowanie dostają zdrowi pracownicy firmy, a niepełnosprawni są degradowani zawodowo na koszt Pfron. Swoisty "handel niepełnosprawnym towarem". Sama doświadczyłam takich sytuacji. Mimo zwracania się o pomoc do stowarzyszeń wsparcia osób niepełnosprawnych nikt nie chciał udzielić mi pomocy. Prawnicy raczej nie staną po stronie sprawiedliwości jeśli nie mają interesu i trzeba się narazić wpływowym osobom. Ideały, wartości, etyka nic nie znaczą. Przykre to, ale taka jest Polska rzeczywistość osób niepełnosprawnych
bEIHTEZL
Daria
3 lata temu
Absolutnie nie widać poprawy wsparcia PFRON na rzecz osób z niepełnosprawnościami ! Niestety ostatnie lata to stagnacja bez nowych programów, konkursy z niejasnymi procedurami instytucja pełna arogancji wobec ludzi, dla których została powołana „dobra zmiana” nie dla tych którzy najbardziej tego potrzebują ! Szkoda, że Pan Premier i Prezes wszystkich prezesów tego nie widzą, lub nie chcą widzieć !!!