Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Zakładanie własnej działalności gospodarczej a prawo polskie

0
Podziel się:

Wielu z nas marzy o porzuceniu pracy na etacie, rezygnacji z formalnych strojów biurowych i zależności od szefa.

Zakładanie własnej działalności gospodarczej a prawo polskie
(Sean MacEntee/CC/Flickr)

Coraz więcej decyduje się więc na niezależność, a przy tym podejmuje swoiste ryzyko i zakłada własną działalność gospodarczą. Pomysł jest, środki finansowe również, ale... co na to prawo?

Ustawa to podstawa

Prowadzenie własnego biznesu jest regulowane przez prawo polskie w postaci trzech głównych ustaw:

 • Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. z dn. 06.08.2004 r. nr 173 poz. 1807 ze zmianami;
 • Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, Dz. U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 ze zmianami;
 • Ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks Spółek Handlowych , Dz. U. z 2000 r. nr 94 poz. 1037 ze zmianami.

Dodatkowymi aktami prawnymi, które normują prowadzenie działalności gospodarczej są:

 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2002 r. nr 76 poz. 694 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137 poz. 887 tekst ujedn.);
 • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 17 poz. 209 z 2001 r.);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. nr 152, poz. 1475 z późn. zm.).

Poznaj definicje

Według definicji Ekonomicznego Słownika Języka Polskiego, _ działalnością gospodarczą _ nazywamy formę organizacyjno-prawną, którą tworzy państwowy system prawny. Prowadzenie działalności gospodarczej ma najczęściej formę firmy wytwarzającej produkty lub świadczącej usługi, a jej celem jest zarobek. Tyle ile ustaw wymienionych powyżej, tyle również definicji. Ustawa z 2 lipca 2004, o prowadzeniu działalności gospodarczej, określa działalność gospodarczą _ jako zarobkową działalność wytwórczą, handlową, budowlaną, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły1 . W myśl Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 r., działalność gospodarcza to działalność zarobkowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzona we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w dalszej części ustawy2 _. Z
kolei Ustawa o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r. definiuje ją jako _ wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy3 _. Wszystkie powyższe definicje mają jednak wspólną cechę - prowadzenie działalności gospodarczej to wg prawa polskiego czynność ciągła oraz przynosząca zyski.

Wybierz formę

Powyższe regulacje prawne określają również formy organizacyjno-prawne, którą musi wskazać przedsiębiorca przy zakładaniu swojej działalności. Działalność gospodarcza podjęta przez osobę fizyczną może przybrać formy:

 • jednoosobowej działalności,
 • spółki cywilnej,
 • firmy prowadzonej na imię obojga małżonków,
 • osobowej spółki prawa handlowego (jawnej, partnerskiej, komandytowej czy komandytowo-akcyjnej).

Każda z tych form wymaga podjęcia formalnych kroków, a także sprawdzenia przez które ustawy lub też rozporządzenia jest regulowana. Przykładem mogą być spółki handlowe, normowane przez Ustawę z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks Spółek Handlowych , Dz. U. z 2000 r. nr 94 poz. 1037 ze zmianami.

Zakładaj – legalnie!

Jeśli zapoznałeś się już ze wszystkimi regulacjami prawnymi dotyczącymi działalności gospodarczej, możesz ze spokojnym sumieniem zaczynać. Machina biurokratyczna ruszyła! Na początku Twoja działalność gospodarcza musi zostać wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Następnie musisz wybrać określony w Ustawie z 2 lipca 2004, o prowadzeniu działalności gospodarczej, rodzaj i formę działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności. Wniosek CEIDG musisz złożyć w dowolnym Urzędzie Gminy, w Wydziale Ewidencji Działalności Gospodarczej lub drogą internetową. Na podstawie tego wniosku, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zgłasza wykonywaną działalność gospodarczą, ale pomimo tego, trzeba również przekazać do ZUS formularz dotyczący rozpoczęcia działalności gospodarczej. Kolejnym krokiem jest wyrobienie pieczątki oraz założenie firmowego rachunku bankowego. O ile to pierwsze nie jest wymagane prawnie, rachunek bankowy jest prawnym wymogiem koniecznym – Ustawa z 2 lipca 2004, o
prowadzeniu działalności gospodarczej wskazuje, iż rachunek bankowy jest nieodzowny np. do opłacania składek ZUS. Naszym kolejnym przystankiem jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, potocznie zwana Sanepidem. Musisz się tam udać jeśli chcesz prowadzić działalność gospodarczą związaną ze sprzedażą produktów lub usług, przy których wymagane jest zachowanie szczególnych środków czystości. Pozostała juz tylko wizyta w Urzędzie Skarbowym, aby zgłosić siebie jako płatnika VAT i... wszystkie wymogi ustaw regulujących zakładanie działalności gospodarczej spełnione!

Prawo to przywileje oraz obowiązki

Regulacja prawne dotyczące zakładania własnej działalności gospodarczej są bardzo jasne i regulują każdy aspekt prowadzenia przedsiębiorstwa. Ich znajomość jest niezbędna, aby krok po roku tchnąć życie w naszą nową firmę. Pamiętajmy jednak, że prawo polskie nie daje wyłącznie przywilejów w kontekście zakładania lub prowadzenia własnej firmy. To również obowiązki przedsiębiorcy – płacenie podatku od towarów i usług oraz podatku od nieruchomości, wystawianie rachunków, a także przestrzeganie przepisów BHP czy przepisów sanitarnych.

[

]( http://www.e-harmonogram.pl/ )

Czytaj więcej w Money.pl
Jak ubezpieczyć małe i średnie firmy? Oto kilka podstawowych reguł, którymi kierują się ubezpieczyciele.
Ten program pomoże kobietom i studentom Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pracuje nad uruchomieniem programów, z których byłoby finansowane wspieranie przedsiębiorczości kobiet i studentów.
Tak polskie firmy walczą o pracowników IT -_ Warto stawiać na nieoszlifowane diamenty - osoby bez doświadczenia, ale pełne pasji i zaangażowania _ - uważa Remigiusz Efinowicz, członek zarządu Hicron.
zakładam firmę
msp
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)