Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Emerytura olimpijska. Komu przysługuje?

Każdy polski sportowiec, który wystąpi na olimpiadzie i osiągnie wynik medalowy, ma szansę otrzymać emeryturę po zakończeniu kariery. Jest to tzw. emerytura olimpijska, przydzielana na innych zasadach niż powszechna.

Podziel się
Dodaj komentarz
(iStock.com)
Sportowcom, którzy zdobyli przynajmniej jeden medal olimpijski, przysługuje emerytura olimpijska

Komu przysługuje emerytura olimpijska?

Na emeryturę olimpijską może liczyć każdy sportowiec, który brał udział w igrzyskach olimpijskich, paraolimpiadach, a także zawodach „Przyjaźń 84”, które stanowiły alternatywę dla igrzysk olimpijskich w czasie bojkotu olimpiady przez kraje socjalistyczne. O paraolimpiadzie mówimy w przypadku osób głuchych i niepełnosprawnych, jeśli brały udział również w innych formach takich igrzysk.

Podstawowym warunkiem otrzymania emerytury olimpijskiej jest zdobycie medalu na olimpiadzie. Nie ma tu znaczenia, jakiego koloru będzie to medal. Świadczenie należy się zarówno zdobywcy złotego, jak i srebrnego i brązowego medalu. Kolor medalu ma jednak znaczenie w przypadku premii, którą wypłaca Polski Komitet Olimpijski.

Dla otrzymania emerytury olimpijskiej podstawą jest zdobycie medalu olimpijskiego. Oprócz tego taka osoba musi być obywatelem polskim i mieszkać na terenie Unii Europejskiej. Żeby otrzymać emeryturę olimpijską, trzeba też skończyć z czynnym uprawianiem sportu, a dodatkowo ukończyć 40 lat. Ważne jest też, by być niekaranym za umyślne przestępstwo. Od 2017 roku istnieje jeszcze jeden wymów. Emerytura olimpijska może być wypłacona osobie, która oprócz spełnienia wszystkich wcześniejszych warunków, nie została ukarana za korzystanie z dopingu. Jeśli takie przewinienie zostało udokumentowane, to niezależnie od tego ile sukcesów sportowiec osiągnął, emerytura olimpijska nie będzie wypłacona.

Ile wynosi emerytura olimpijska?

Emerytura olimpijska wynosi 2623,38 złotych. To stała kwota, która nie zależy od sytuacji finansowej sportowca. Ważne jest jednak to, że od takiego świadczenia nie pobiera się składek na ubezpieczenie społeczne czy zdrowotne. Mało tego. Emerytura olimpijska zwolniona jest z podatku dochodowego. To po prostu gratyfikacja za to, że sportowiec ma wybitne osiągnięcia. Nie ma jednak znaczenia, ile medali olimpijskich otrzymał. Świadczenie jest stałe i jednakowe dla osoby, która zdobyła jeden medal olimpijski i tej, która ma ich kilkanaście.

Żeby skorzystać z emerytury olimpijskiej, trzeba wystąpić z wnioskiem o nią. Taki wniosek składamy do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Dołączyć należy też zaświadczenie z Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Taki dokument potwierdza zdobycie medalu. Trzeba też złożyć zaświadczenie o tym, że zaprzestajemy uczestniczenia w czynnym sporcie. Innymi słowy, że sportowiec kończy karierę. Takie zaświadczenie wystawia Polski Komitet Sportowy.

Dodatkowo należy złożyć oświadczenie o niekaralności, a także potwierdzenie, że sportowiec ma polskie obywatelstwo. Wystarczy wtedy kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu, który potwierdzi polskie obywatelstwo. Emerytura olimpijska wypłacana jest co miesiąc, począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek.

W 2017 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki wypłaciło łącznie około 18 mln zł emerytur olimpijskich. Pieniądze te trafiły do 580 osób.

komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz
20-02-2019

SportSuper))))

21-02-2019

PolskaCieszę się radość!!!

21-02-2019

ZeusZapewne mieszkańcom Olimpów.

Rozwiń komentarze (4)