Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
aktualizacja

Formularz ZAP-3. Kiedy należy go złożyć?

1
Podziel się:

Formularz ZAP-3 to zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem. Służy on do informowania urzędu skarbowego o wszelkich zmianach, takich jak na przykład aktualizacja adresu zamieszkania, rachunku bankowego, danych kontaktowych.

Formularz ZAP-3 pozwala na aktualizację danych osób fizycznych, które nie prowadzą działalności
Formularz ZAP-3 pozwala na aktualizację danych osób fizycznych, które nie prowadzą działalności (Fotolia, Syda Productions)
bEJLrqRh

Obecnie baza PESEL nie pozwala jeszcze na automatyczne pobieranie danych, a więc w przypadku jakichkolwiek zmian, każdorazowo konieczne jest złożenie formularza ZAP-3. Tak naprawdę nowy adres zamieszkania można urzędowi skarbowemu podać w PIT rocznym. ZAP-3 informuje o tych zmianach w trakcie trwania roku podatkowego.

W jakim celu składa się formularz ZAP-3?

Formularz ZAP-3 przeznaczony jest dla podatnika, który jest osobą fizyczną, a do tego posiada PESEL, nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest płatnikiem VAT, nie jest płatnikiem podatków, a także składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Formularz ZAP-3 można złożyć w urzędzie skarbowym w dowolnym terminie. Jednocześnie wystarczy złożyć go tylko raz. Nie ma konieczności jego corocznego aktualizowania. Urzędy odnotowują dane dotyczące na przykład numeru konta czy adresu i w razie potrzeb z nich korzystają. Formularz ZAP-3 składa się w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

bEJLrqRj

Jak wygląda formularz ZAP-3?

Formularz ten jest łatwy do samodzielnego wypełnienia. W pierwszej kolejności należy w nim podać numer PESEL, pełniący funkcję identyfikatora podatkowego. Formularz ZAP-3 musi zostać skierowany do konkretnego urzędu skarbowego, który trzeba również wskazać.

Część B formularza to miejsce na podanie aktualnych danych, takich jak imię i nazwisko, adres, telefon, fax, e-mail, adres do korespondencji. Ważny jest punkt B.4., ponieważ służy do wskazywania aktualnych informacji związanych z rachunkiem osobistym podatnika. Numer rachunku musi być aktualny ze względu na zwroty nadpłaty podatku. Rachunek bankowy musi być własnością lub współwłasnością podatnika. Oczywiście nie ma konieczności podania numeru rachunku bankowego, jednocześnie wówczas nadpłata podatku nie będzie po prostu w ten sposób przekazana. Zaznaczenie okienka 36 oznacza, że składający rezygnuje z otrzymywania zwrotu nadpłaty na konto.

Część C to miejsce na złożenie podpisu przez składające zgłoszenie lub podpis osoby, która go reprezentuje. Oczywiście musi być to pełnomocnik ustalony w specjalnym pełnomocnictwie.

bEJLrqRp

Składanie druku ZAP-3

Druk ZAP-3 jest jak najbardziej samodzielny. Nie może zostać potraktowany jako załącznik do zeznania podatkowego. Współcześnie złożyć go można nie tylko w wersji papierowej, ale także elektronicznej. Składany przez Internet musi zostać jednak uwierzytelniony przy pomocy bezpiecznego podpisu elektronicznego. Nie wystarczą w tym przypadku dane autoryzujące. Możliwość złożenia go poprzez e-Deklaracje występuje od 2013 roku. W przypadku braku podpisu elektronicznego należy go pobrać, wypełnić i wysłać listem poleconym na adres właściwego urzędu skarbowego.

Formularz ZAP-3 jest bardzo podobny do druku NIP-7. Tym drugim jednak posługują się osoby prowadzące działalność gospodarczą lub zarejestrowane jako podatnik VAT, płatnik podatków lub składek ZUS oraz osoby, które nie prowadzą działalności, ale nie są objęte rejestrem PESEL.

bEJLrqRK
KOMENTARZE
(1)
darekp
3 lata temu
bardzo dobre informacje i konkretne dlaczego nie można dokumentu zap-3 wysłać elektroniczne (dane autoryzujące) ale można go wypełnić w edeklaracjach. Swoją drogą to bezsens.