Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Jak obliczyć podatek dochodowy? Poradnik

0
Podziel się:

Osoby, które dopiero rozpoczynają prowadzenia swojego własnego przedsiębiorstwa, czasami nie wiedzą dokładnie, w jaki sposób obliczyć powinny wysokość należnego podatku dochodowego, zwłaszcza jeżeli płacą miesięczne lub kwartalne zaliczki.

Podatek dochodowy można obliczyć samodzielnie, bez pomocy księgowej
Podatek dochodowy można obliczyć samodzielnie, bez pomocy księgowej (Fotolia, Gina Sanders/Fotolia)
bETJZlhN

Obliczanie podatku nie jest bardzo trudne, ale znać trzeba kilka podstawowych i istotnych w tym zakresie pojęć.

Obliczanie podatku progresywnego

Przedsiębiorcy, którzy z urzędem skarbowym rozliczają się na zasadach ogólnych, który mówi o 18% podatku przy dochodach do kwoty 85 528 złotych i 32% podatku dochodowego powyżej tej kwoty, mają możliwość odliczenia od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne , natomiast od podatku – składek na ubezpieczenie zdrowotne. Wynoszą one 7,75% podstawy wymiaru oraz 556.02 złote kwoty zmniejszającej podatek.

Obliczanie progresywnego podatku dochodowego powinno wyglądać w następujący sposób:

bETJZlhP
 • Od kwoty przychodu liczonego od początku roku należy odjąć koszty prowadzenia działalności od początku roku. W ten sposób otrzymuje się dochód.
 • Następnie od kwoty dochodu odjąć można stratę z poprzednich lat, jeżeli występuje, a także sumę składek wpłaconych na ubezpieczenie społeczne w danym roku. Tak zrobić można tylko wówczas, kiedy nie były one kosztowo rozliczane w Księdze Przychodów i Rozchodów. W ten sposób otrzymuje się dochód podlegający opodatkowaniu, który w tym celu zaokrąglany jest do pełnych złotych.
 • Podstawę opodatkowania trzeba przemnożyć przez 18% stawki podatku.
 • Od otrzymanego wyniku podatku trzeba odjąć sumę opłaconych w danym roku składek na ubezpieczenie zdrowotne, w wysokości 7,75% podstaw.
 • W ten sposób otrzymuje się należny za cały rok podatek.
 • Od jego wysokości odjąć należy zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach oraz kwotę 556,02, która zmniejsza podatek.
 • W ten sposób otrzymuje się kwotę podatku za dany okres rozliczeniowy.
 • Osoby przekraczające pierwszy próg podatkowy, na etapie obliczania zaliczki na podatek dochodowy nie mogą odliczyć kwoty wolnej od podatku.
 • Zaokrąglona kwota zaliczki musi zostać wpłacona do urzędu skarbowego.

Jak obliczyć podatek liniowy?

Podatek liniowy polega na tym, że dochód opodatkowany jest na stałe według stawki 19%. Taka forma jest najkorzystniejsza dla przedsiębiorców, którzy uzyskują wysokie dochody. Przy wyborze tej metody przedsiębiorca ma możliwość odliczenia wyłącznie składek na ubezpieczenie społeczne od dochodu oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne od podatku.

Obliczanie podatku liniowego polega na:

bETJZlhV
 • Od kwoty przychodu należy odjąć koszty – otrzymany wynik to dochód.
 • Od dochodu należy odjąć stratę z ubiegłych lat oraz sumę składek na ubezpieczenie społeczne.
 • Podstawę opodatkowania należy pomnożyć przez 19%.
 • Otrzymany podatek pomniejsza się o sumę całorocznych składek na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% od podstawy opodatkowania) – wynik to podatek należny za cały rok.
 • Od tego wyniku odejmuje się jeszcze zapłacone zaliczki.

Obliczanie podatku samodzielnie, nawet bez pomocy księgowej nie jest skomplikowane i tak naprawdę każdy powinien sobie poradzić z tym zadaniem. Dzięki tym wyliczeniom wiadomo, jakiej wysokości jest należny podatek, który przelewa się na konto urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności.

bETJZliq
KOMENTARZE
(0)