Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

10 najważniejszych rzeczy, które musi zapewnić pracodawca

0
Podziel się:

Obowiązki pracodawcy powinny być znane zarówno pracownikom firmy, jak i zatrudniającym.

10 najważniejszych rzeczy, które musi zapewnić pracodawca
(fatihhoca/iStockphoto)
bEEbghxh

Specjaliści nie mają wątpliwości – obecny rynek pracy należy do pracodawców. W większości przypadków mogą oni przebierać w podaniach o pracę i szukać najlepszych – nie oferując w zamian wygórowanych pensji. Czasy nie sprzyjają zatrudnionym? Nie do końca. Prawo nakłada na szefów szereg obowiązków, które muszą wypełnić lub... przygotować się na wysokie kary.

Obowiązki pracodawcy powinny być znane zarówno pracownikom firmy, jak i zatrudniającym – dla bezpieczeństwa i spokoju obu stron. – _ Obowiązki pracodawcy są ujęte i opisane już w pierwszym rozdziale Kodeksu Pracy _ – mówi mecenas Helena Fic z Kancelarii Radców Prawnych Fic Midloch Syryca –_ Prawo reguluje w tym miejscu podstawowe powinności, które powinien wypełnić pracodawca. Należy do nich np. konieczność zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków pracy czy z przeciwdziałania mobbingowi _ – wylicza mec. Fic. O czym powinien zatem pamiętać Twój szef?

Pracodawca powinien przede wszystkim zaznajomić pracowników z zakresem ich obowiązków i uprawnień, a także terminowo wypłacać należne wynagrodzenie. To jednak dopiero początek. Prawo nakłada na pracodawcę obowiązek zorganizowana pracy w taki sposób, aby zmniejszyć uciążliwość pracy zwłaszcza jeżeli jest to praca monotonna i wykonywana w z góry ustalonym tempie. Powinnością pracodawcy jest także zgoła inna aktywność – powinien on przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu np. na orientację seksualną czy rasę. Oczywiście _ szef _ zobowiązany jest do stosowania obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników.

bEEbghxj

Pracownik przy tablicy

Wygląda na to, że pracodawca powinien też inwestować w rozwój pracownika – art. 94 punkt 6 kodeksu pracy mówi, że obowiązkiem szefostwa jest ułatwienie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Jak pokazuje praktyka, w dzisiejszych czasach to właściwie konieczność, leżąca w interesie samych pracodawców a nie tylko pracowników. Widać to zwłaszcza w branżach związanych z nowoczesnymi technologiami.

– _ Sektor IT w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie i zawdzięczamy to w dużej mierze świetnie wykształconym pracownikom _ – mówi Dariusz Jarczyński z firmy PrimeSoft Polska. – _ Regularne szkolenia i kursy dla zatrudnionych to dla nas priorytet, który pozwala uzyskać przewagę konkurencyjną _ – dodaje Jarczyński. Prawo w tym punkcie idealnie wpisuje się w potrzeby zatrudnionych – według badania Sedlak&Sedlak 2013 pracownicy zaliczają kursy i szkolenia do drugich (po opiece medycznej) najbardziej pożądanych benefitów.

Sprzeciw wobec mobbingu

Pracodawca ma na swojej głowie także stricte biurokratyczne obowiązki. To w jego gestii należy prowadzenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników. Oprócz tego _ szef _ powinien zatroszczyć się o bezpieczne przechowywanie wymienionych dokumentów. Co bardzo ważne pracodawca jest także zobowiązany do przeciwdziałanie mobbingowi, czyli w skrócie działaniu polegającym na długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika.

bEEbghxp

Jeżeli mobbing wywoła u pracownika rozstrój zdrowia to może on domagać się od swojego chlebodawcy zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Obowiązki pracodawcy obejmują również czas, w którym pracownik opuszcza firmę. Zatrudniający musi wydać pracownikowi świadectwo pracy, a czynność ta nie może być uzależniona od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.

*L.p. * Obowiązek
1 Terminowego i prawidłowego wypłacania wynagrodzenia (art 94 pkt 5)
2 Zaznajamiania pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków (art. 94 pkt 1)
3 Organizowania pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników(...) wysokiej wydajności i należytej jakości pracy (Art.94 pkt 2)
4 Ułatwiania pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych (Art. 94 pkt 6)
5 Zaspokajania w miarę posiadanych środków socjalnych potrzeb pracowników (Art. 94 pkt 8)
6 Stosowania obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników oraz wyników ich pracy (Art.94 pkt 9)
7 Prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników (Art.94 pkt 9a)
8 Wpływania na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego (Art.94 pkt 10)
9 Przeciwdziałania mobbingowi (Art. 941. )
10 Niezwłocznego wydania świadectwa pracy (Art 97 paragraf 1)

Źródło: Kodeks Pracy, oprac: PrimeSoft Polska

bEEbghxq
Czytaj więcej w Money.pl
Każdy pracownik powinien to wiedzieć Rozpoczęcie życia zawodowego łączy się nie tylko ze stresem, ale także z formalnościami. Mało kto je lubi, ale nie ukrywajmy - to one w dużej mierze kształtują naszą sytuację prawną.
Firmy walczą o etaty. Czy rząd pomoże? We wrześniu zatrudnienie w gospodarce nie zmieniło się, a wynagrodzenia wzrosły o 1,6 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku
Ochrona wynagrodzenia za pracę Pracodawca jest obowiązany wypłacać wynagrodzenie w miejscu, terminie i czasie określonych w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy.
bEEbghxK
KOMENTARZE
(0)