Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Choroba pracownika na przełomie roku a świadczenie

Choroba pracownika na przełomie roku a świadczenie

Fot. Nyul/Dreamstime.com

Choroba pracownika na przełomie roku może budzić wątpliwości pracodawcy, co do tego czy w nowym roku należy wypłacić wynagrodzenie czy zasiłek.

Jeżeli pracownik zacznie chorować pod koniec roku i jego niezdolność do pracy trwa także w nowym roku, to przy ustalaniu, czy należy wypłacić w nowym roku kalendarzowym wynagrodzenie chorobowe, czy zasiłek chorobowy, istotne jest to, czy w ostatnim dniu roku kalendarzowego miał prawo do:

  • wynagrodzenia za okres choroby,
  • zasiłku chorobowego.

W przypadku gdy dnia 31 grudnia pracownik miał prawo do wynagrodzenia chorobowego, ponieważ nie chorował w tym roku dłużej niż 33 dni, a w przypadku pracownika, który ukończył 50. rok życia, nie chorował dłużej niż 14 dni, to od 1 stycznia nadal przysługuje mu wynagrodzenie – przez kolejny okres nie dłuższy niż 33 lub odpowiednio 14 dni. Wtedy okres 33 lub 14 dni liczone jest od 1 stycznia danego roku.

Jeżeli na przełomie roku choruje pracownik, który 50. rok życia ukończył w bieżącym roku i w dniu 31 grudnia przysługuje mu wynagrodzenie, o którym mowa w art. 92 kp, to od 1 stycznia następnego roku należy wypłacać mu wynagrodzenia za okres choroby przez okres krótszy, tj. przez okres do 14 dni.

Pracownik, któremu 31 grudnia przysługuje zasiłek chorobowy, ponieważ w tym roku kalendarzowym chorował przez okres dłuższy niż okres zachowywania prawa do wynagrodzenia, od 1 stycznia ma prawo nie do wynagrodzenia chorobowego, lecz nadal do zasiłku za cały okres nieprzerwanej niezdolności do pracy.

Jeżeli jednak w niezdolności do pracy wystąpi przerwa, choćby nawet jednodniowa, po przerwie pracodawca jest zobowiązany wypłacić wynagrodzenie za okres odpowiednio do 33 lub 14 dni choroby. Okres wypłaty wynagrodzenia chorobowego w nowym roku kalendarzowym powinien być liczony nie od 1 stycznia, lecz od pierwszego dnia niezdolności do pracy, przypadającej po przerwie.

Przykład
Pracownik chorował nieprzerwanie od 11 grudnia do 25 lutego następnego roku. Wykorzystał już wcześniej okres wypłaty wynagrodzenia chorobowego, ponieważ był niezdolny do pracy z powodu choroby w okresach od 21 kwietnia do 10 maja (20 dni) oraz od 11 do 23 czerwca (13 dni). Za okres od 11 grudnia do 31 grudnia otrzymał zasiłek chorobowy.

Ponieważ 31 grudnia pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego, zasiłek ten przysługuje mu za cały okres nieprzerwanej niezdolności do pracy w nowym roku, tj. do 25 lutego. Ponownie zachorował 1 marca i był niezdolny do pracy do 15 kwietnia. Za okres od 1 marca do 2 kwietnia (33 dni) ma prawo do wynagrodzenia chorobowego, a od 3 do 15 kwietnia - do zasiłku chorobowego.

Czytaj więcej o prowadzeniu kadr w firmie
Wypadek w pracy - kiedy pracodawca płaci odszkodowanie
Osoba, który uległa wypadkowi podczas pracy może domagać się dodatkowego odszkodowania od pracodawcy.
Kiedy podróż służbowa traktowana jest jako czas pracy?
Z rozliczeniem wyjazdów służbowych mają trudności zarówno pracownicy, jak i pracodawcy. Nie za wszystkie wyjazdy podwładnego szef musi płacić.
Za taką pracę musisz dostać dzień wolny
Sytuacja wygląda inaczej niż przy rekompensacie za pracę w niedziele i święta, gdzie możliwa jest wypłata dodatku do wynagrodzenia.
firma, pracownik, chorobowe, świadczenie
Ubezpieczenia społeczne w praktyce
Czytaj także
Polecane galerie