Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
zasiłek chorobowy
02.03.2011 08:57

Chorobowe pod lupą. Pracodawca może sprawdzać L4

Jeżeli pracownik daje sfałszowane zwolnienie lekarskie, pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy podwładnego.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Otnaydur/Dreamstime)

*Często zdarza się, że pracownicy nadużywają zwolnień lekarskich i korzystają z nich w sposób nieprawidłowy. Pracodawcy mogą jednak bronić się przed takimi sytuacjami i weryfikować, czy podwładny faktycznie okres L4 wykorzystuje na kuracje i dojście do zdrowia. *

Zachowanie pracownika, który wykorzystuje zwolnienie lekarskie w celu załatwienia spraw prywatnych czy też wyjazdu na urlop jest zachowaniem nielojalnym i godzi w dobro zakładu pracy. Jeśli przedsiębiorca ma podejrzenia, że tak się właśnie dzieje, może przede wszystkim żądać od pracownika stosownych wyjaśnień.

Wyjaśnienie, czy w okresie zwolnienia z powodu choroby pracownik przeprowadza zaleconą przez lekarza kurację, czy też wykorzystuje zwolnienie w innym celu, mieści się w ogólnej regule wykonywania obowiązków pracowniczych. Odmowa złożenia stosownych wyjaśnień przez zatrudnionego może w najlepszym przypadku oznaczać osłabienie zaufania, a w najgorszym - być podstawą rozwiązania umowy o pracę.

Pracodawca może dodatkowo przeprowadzić kontrolę prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, daje płatnikom składek, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, uprawnienia do kontroli zarówno formalnej, jak i materialnej zwolnień lekarskich.

Kontrola formalna polega na sprawdzeniu, czy zaświadczenie nie zostało sfałszowane oraz czy zostało wydane zgodnie z przepisami. Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich polega na ustaleniu, czy ubezpieczony w okresie orzeczonej niezdolności do pracy nie wykonuje pracy zarobkowej albo czy nie wykorzystuje L4 w sposób niezgodny z jego celem.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/53/t130613.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/jak;rozliczyc;dzien;pracy;gdy;pracownik;nie;dotarl;do;firmy,131,0,764803.html) Jak rozliczyć dzień pracy, gdy pracownik nie dotarł do firmy
Jeżeli w wyniku kontroli zachodzi podejrzenie, że zaświadczenie lekarskie zostało sfałszowane, płatnik składek występuje do lekarza leczącego o wyjaśnienie sprawy. Po ustaleniu, że pracownik posługuje się sfałszowanym zaświadczeniem lekarskim, pracodawca może zastosować sankcje płynące z kodeksu pracy, w tym może podjąć decyzję o rozwiązaniu umowy o prace bez wypowiedzenia z winy pracownika.

W przypadku stwierdzenia, w trakcie kontroli, że pracownik wykorzystuje zwolnienie lekarskie niezgodnie z jego celem, osoba kontrolująca sporządza protokół. Wątpliwości, czy zwolnienie lekarskie od pracy wykorzystywane było właściwie, rozstrzyga właściwa jednostka organizacyjna ZUS.

Wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego niezgodnie z jego przeznaczeniem może zostać uznane przez pracodawcę za naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i stanowić przyczynę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia (na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 k.p.). Taka sytuacja jest możliwa jednak tylko wówczas, gdy pracownikowi można przypisać winę, co najmniej w postaci rażącego niedbalstwa (wyrok z 21 października 1999 r.,I PKN 308/99).

Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/10/t130058.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/kare;zaplacisz;takze;za;niedostrzeganie;mobbingu,235,0,773611.html) Karę zapłacisz także za niedostrzeganie mobbingu Pracodawca odpowiada nie tylko wtedy, gdy osobiście dręczył zatrudnionego, ale także w przypadku, gdy tolerował, bądź nie dostrzegał takich działań w firmie.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/20/t17940.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/obowiazkowe;ubezpieczenie;zdrowotne;dla;czlonka;rady;nadzorczej,50,0,772146.html) Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne dla członka rady nadzorczej Nawet jeśli członek rady nadzorczej pełni swoją funkcję bez wynagrodzenia - powinien być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/238/t38638.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/dyscyplinarka;za;prace;na;chorobowym;nie;zawsze,172,0,772012.html) Dyscyplinarka za pracę na chorobowym? Nie zawsze Jeśli lekarz na L4 nie zapisał przeciwwskazań, pracownik może zajmować się podczas choroby np. dodatkowymi zleceniem.
Tagi: zasiłek chorobowy, pracownik, wiadomości, porady, kadry, baza wiedzy, prawo, msp, czołówki
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz