Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Chorobowe za czas pobytu w sanatorium

Chorobowe za czas pobytu w sanatorium

Fot. Lech Muszyński /PAP

Pracownik przez okres 5 dni przebywał w sanatorium. Przedłożył zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA, na którym znajduje się pieczątka uzdrowiska, jednak nie ma w nim informacji, że jest to pobyt w szpitalu.
W jakiej wysokości należy za ten okres wypłacić zasiłek chorobowy - 70% czy 80%?

ZOBACZ TAKŻE:

Zwolnienie lekarskie tylko na odpowiednim drukuZasiłek chorobowy przysługuje pracownikowi w wysokości 80% wynagrodzenia stanowiącego podstawę jego wymiaru.
Za okres pobytu w szpitalu zasiłek chorobowy przysługuje w niższej wysokości i wynosi 70% podstawy wymiaru.
Nie dotyczy to jednak przypadków, gdy zachodzą okoliczności uprawniające do zasiłku chorobowego w wysokości 100%, w takim przypadku zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy wymiaru przysługuje także za okres pobytu w szpitalu.

Nie przewiduje się niższej wysokości zasiłku chorobowego w razie pobytu pracownika w innym niż szpital stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej. Takim stacjonarnym zakładem opieki zdrowotnej jest sanatorium.
Pobyt w sanatorium nie powoduje więc obniżenia wysokości zasiłku chorobowego do 70%.
Od tej zasady jest wyjątek, dotyczy on pobytu pracownika w szpitalu sanatoryjnym, co może zdarzyć się po wypisaniu ze szpitala. Za okres tego pobytu zasiłek chorobowy przysługuje w wysokości 70%.

Pobyt w sanatorium nie powoduje obniżenia wysokości zasiłku chorobowego do 70% Informacja o pobycie pracownika w szpitalu znajduje się na zaświadczeniu lekarskim ZUS ZLA - w polu 11 wpisywana jest liczba dni pobytu w szpitalu.

Skoro zatem w zaświadczeniu lekarskim wystawionym przez lekarza z sanatorium, pole 11 nie jest wypełnione, to zasiłek chorobowy za okres objęty tym zaświadczeniem powinien być wypłacony w wysokości 80% podstawy wymiaru, gdyż nie był to pobyt w szpitalu.

Podstawa prawna:

  • - art. 11 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2005 r. nr 31 , poz. 267 ze zm.)
zwolnienie, zasiłek chorobowy, sanatorium, zla
Ubezpieczenia społeczne w praktyce
Czytaj także
Polecane galerie
zibi8
89.73.161.* 2011-01-27 08:46
Trochę zagmatwane te przepisy,które można różnie interpretować.Skoro ktoś jedzie do sanatorium,bez pobytu w szpitalu dostaje 80% zasiłku.A ten co bardziej chory,jeżeli był wcześniej w szpitalu,dostanie 70%.
Gdzie tu można doszukać się jakiejś logiki?
Kadrowa
83.17.71.* 2007-09-18 10:10
Nie rozumiem - przecież pobyt w sanatorium nie jest podstawą do uzyskania zwolnienia lekarskiego na czas pobytu, czyli skoro pracownik ma zwolnienie to znaczy że zachorował ;) i nie ma znaczenia że stało się to akurat wtedy gdy był w sanatorium.