Notowania

Przejdź na
zatrudnienie
01.09.2010 09:00

Co grozi za nielegalne zatrudnienie obcokrajowca

Jest to wykroczenie karane grzywną. Pracodawca ponosi też koszty przymusowego wydalenia pracownika z kraju.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Linqong/Dreamstime)

*Według przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zarówno powierzenie cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy, jak i nielegalne wykonywanie przez niego pracy stanowią wykroczenia. *

Pracodawcy grozi za to grzywna w wysokości od 3 tys. zł do 5 tys. zł, zaś cudzoziemcowi - od tysiąca do 5 tys. zł.

Nielegalne wykonywanie pracy przez cudzoziemca – to wykonywanie pracy przez osobę:

* która nie posiada ważnej wizy lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terenie Polski, lub
* której podstawa pobytu w Polsce nie uprawnia do wykonywania pracy, lub
* która wykonuje pracę bez zezwolenia, w przypadkach gdy jest ono wymagane, lub
* na innych warunkach lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę, lub
* bez zawarcia wymaganych umów o pracę albo umów cywilnoprawnych.

W razie stwierdzenia podczas kontroli takiego wykroczenia, właściwy inspektor pracy występuje z wnioskiem do sądu o ukaranie osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości.

Ponadto inspektor pracy zawiadamia właściwe organy o naruszeniu przepisów, jeżeli nadzór nad ich przestrzeganiem nie należy do kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy. W szczególności chodzi tu o Straż Graniczną lub policję – w przypadku naruszeniu przepisów o cudzoziemcach, lub wojewodę – przy naruszeniu przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców.

Na podstawie powiadomienia skierowanego przez PIP do Straży Granicznej lub policji właściwy organ tych formacji może wydać decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia kraju lub skierować do wojewody wniosek o wydalenie go. Co ważne, w takim przypadku koszty wydalenia ponosi pracodawca lub osoba, która powierzyła cudzoziemcowi wykonywanie innej pracy zarobkowej lub pełnienie funkcji niezgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Natomiast zawiadomienie właściwego wojewody może posłużyć do wydania decyzji o uchyleniu zezwolenia na pracę cudzoziemca, bądź decyzji o odmowie wydania zezwoleń na pracę cudzoziemców u danego pracodawcy.

Materiał powstał w oparciu o informacje Państwowej Inspekcji Pracy.

* **ZOBACZ TAKŻE:**
* [ Jak legalnie zatrudnić **cudzoziemca**? ]( http://msp.money.pl/wiadomosci/prawo/artykul/jak;legalnie;zatrudnic;cudzoziemca,8,0,539912.html )
* [ Kontrola Inspekcji Pracy: Co powinien zrobić pracodawca ]( http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/kontrola;inspekcji;pracy;co;powinien;zrobic;pracodawca,63,0,534591.html )
Tagi: zatrudnienie, wiadomości, porady, kadry, baza wiedzy, prawo, msp, czołówki
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz