Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Czas pracy bardziej elastyczny

Firmy mogą np. przez pół roku wymagać pracy po 10 godzin, a przez drugie pół po 6.

Podziel się
Dodaj komentarz
(sfllaw/CC/Flickr)

*Nowe przepisy umożliwiają przedsiębiorcom przedłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy. *

Do tej pory mógł on wynosić w większości firm 4 miesiące, a w hodowli, rolnictwie i usługach ochroniarskich 6 lub 12 miesięcy.

Dzięki temu przedłużeniu przedsiębiorcy będą mogli bardziej elastycznie zarządzać pracą zatrudnionych.

Dłuższy okres rozliczeniowy oznacza, że czas pracy zatrudnionych ma w ciągu roku średnio wynosić 8 godzin. W związku z tym pracownik może, przykładowo, przez pół roku pracować po 6 godzin, a przez pozostałe pół po 10 - zgodnie z potrzebami firmy. Do tej pory pracodawca musiał pilnować, by średnia liczba godzin wyrównała się do ośmiu w ciągu jednego kwartału.

Zmiana okresu rozliczeniowego to jeden z elementów tzw. pakietu antykryzysowego.

Z pakietu mogą korzystać przedsiębiorcy, którzy znaleźli się w ciężkiej sytuacji finansowej oraz - w części dotyczącej organizacji czasu pracy - wszyscy przedsiębiorcy bez względu na sytuację finansową.

Ustawa wprowadza instrumenty pomocy dotyczące trzech ważnych obszarów:

 • - przepisów prawa pracy stosowanych na mocy obowiązującego Kodeksu pracy,
 • - możliwości korzystania z wypłat i zwrotu świadczeń dla pracowników w sytuacji okresowego obniżenia lub pozbawienia wynagrodzenia za pracę,
 • - refundacji kosztów szkoleń i studiów podyplomowych pracowników wykonujących pracę u pracodawcy dotkniętego skutkami kryzysu oraz wypłaty stypendiów dla takich pracowników.

Najważniejsze regulacje, które wprowadza ustawa:

 • - możliwość przedłużenia okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy, na podstawie porozumienia ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników,
 • - ustalenie indywidualnego czasu pracy pracownika przewidujący różne godziny rozpoczynania i kończenia pracy, na podstawie porozumienia ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników,
 • - możliwość ustalenia indywidualnego rozkładu czasu pracy przewidującego różne godziny rozpoczynania i kończenia pracy na wniosek pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 14. roku życia lub opiekującego się członkiem rodziny wymagającym jego osobistej opieki,
 • - obniżania wymiaru czasu pracy pracownika, najwięcej do połowy wymiaru czasu pracy i przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, z gwarancją dodatkowego świadczenia, które ma kompensować w części pracownikowi utracone dochody, na podstawie porozumienia ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników,
 • - ograniczenia w zatrudnianiu pracownika na podstawie umów o pracę na czas określony w okresie trwania ustawy tj. do dnia 31 grudnia 2011 roku, w ten sposób, że łączny okres zatrudnienia w tym okresie nie może być dłuższy niż 24 miesiące.

Ustawa przewiduje dodatkowo możliwość korzystania z instrumentów finansowych, które mają wspierać firmy i pracowników w okresie kryzysu. Są to:

 • - dodatkowe świadczenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracowników, którym został czasowo zmniejszony wymiar czasu pracy; ma ono kompensować w części pracownikowi utracone dochody,
 • - świadczenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracowników objętych przestojem ekonomicznym,
 • - środki na dofinansowanie kosztów szkoleń i studiów podyplomowych pracowników oraz stypendia dla pracowników, wypłacane pracodawcom z Funduszu Pracy w czasie przestoju ekonomicznego.
Tagi: czas pracy, wiadomości, wiadmomości, porady, gospodarka, kadry, baza wiedzy, prawo, msp, czołówki
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz