Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Czy kurs językowy dla pracownika jest zawsze zwolniony z podatku

Czy kurs językowy dla pracownika jest zawsze zwolniony z podatku

Fot. Dmitriy Shironosov/Dreamstime.com

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia od podatku świadczeń otrzymanych przez pracownika na podnoszenie kwalifikacji zawodowych jest kształcenie się z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą.

Tylko w takim przypadku świadczenia przyznane przez pracodawcę będą wolne od podatku. Jeśli pracownik kształci się z własnej inicjatywy, zwolnienie nie przysługuje.

Przykład
Większościowym udziałowcem pracodawcy - spółki zajmującej się działalnością handlową jest spółka zagraniczna. Kontrahentami pracodawcy są głównie podmioty zagraniczne. W takiej sytuacji pracownicy będą musieli w codziennej pracy używać języków obcych. W związku z tym, pracodawca zobowiązał część pracowników do uczestniczenia w szkoleniach (kursach językowych) na podstawie indywidualnych skierowań, wydawanych pracownikom i włączanych do ich akt osobowych. Skierowania były wydawane pracownikom jako polecenia służbowe zobowiązujące do uczestniczenia w zajęciach. Czy świadczenia te będą korzystały ze zwolnienia od podatku?

W tym przypadku wartość świadczeń przyznanych przez pracodawcę należy uznać za podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracowników, uzupełniających wiedzę i umiejętności z inicjatywy pracodawcy. Takie świadczenie korzysta ze zwolnienia od podatku.

Zwolnienie od podatku, które będzie miało zastosowanie w tej sytuacji odnosi się do wartości świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy oraz za czas urlopu szkoleniowego.

Pracownikowi, który podnosi kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą, przysługuje urlop szkoleniowy i zwolnienie z całości lub z części dnia pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, które nie jest objęte zwolnieniem od podatku. Pracodawca może też przyznać pracownikowi dodatkowe świadczenia, tj. pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie, które w takiej sytuacji będą korzystały ze wspomnianego zwolnienia od podatku.

Natomiast pracownikowi, który zdobywa lub uzupełnia wiedzę i umiejętności z własnej inicjatywy, może być przyznane jedynie zwolnienie z całości lub z części dnia pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia i urlop bezpłatny w wymiarze ustalonym w porozumieniu zawieranym między pracodawcą a pracownikiem. Ewentualne dodatkowe świadczenia ze strony pracodawcy, tj. np. opłacenie kosztów kształcenia pracownikowi, który zdobywa lub uzupełnia wiedzę i umiejętności z własnej inicjatywy, nie korzystają ze zwolnienia od podatku i stanowią przychód tej osoby ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Tak stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 25 stycznia 2011 r. (sygn. IPPB4/415-826/10-4/JK).

Podstawa prawna

  • Art. 21 ust. 1 pkt 90 updof.
Czytaj więcej o prowadzeniu firmy w Polsce
Jeśli spełnisz te warunki, zapłacisz mniej
Zwolnieniem będzie objęta wartość świadczeń otrzymanych przez pracownika, jeśli zostaną spełnione określone warunki.
Małe firmy częściej korzystają z dotowanych szkoleń
89,5 proc. przedsiębiorców korzysta ze szkoleń, lecz tylko około 19 proc. wysyła pracowników na te współfinansowane z funduszy unijnych.
Od imprezy integracyjnej trzeba zapłacić podatek
Udział w imprezie integracyjnej to przychód pracownika i to bez względu na to czy pracownik brał w niej udział, czy nie.
podatek, firma, pracownik, szkolenie
Płace w firmie
Czytaj także
Polecane galerie