Notowania

wojsko
16.09.2008 13:54

Czy można zwolnić pracownika powołanego do wojska?

Doręczenie pracownikowi karty powołania do czynnej służby wojskowej otwiera nad nim parasol ochronny przed utratą pracy.

Podziel się
Dodaj komentarz
(PAP/CAF)

Doręczenie pracownikowi karty powołania do czynnej służby wojskowej *otwiera nad nim parasol ochronny przed utratą pracy. *

Nie wolno bowiem - w okresie między dniem doręczenia temu pracownikowi karty powołania do służby wojskowej a dniem zakończenia tej służby - wypowiadać ani rozwiązać umowy o pracę z tym pracownikiem. Taki zakaz został sformułowany w art. 118 ust. 1 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP.

Wypowiedzenie zakazane

Powołanie i odbywanie czynnej służby wojskowej to okres prawie całkowitego zakazu wypowiadania umów o pracę. Dotyczy wszystkich rodzajów umów, w tym na czas określony (jeśli jej wypowiedzenie jest możliwe) i na okres próbny.

*Pracodawcy nie wolno złamać tego zakazu, nawet jeśli przeprowadza zwolnienia grupowe *i indywidualne na podstawie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. W takiej sytuacji może co najwyżej wręczyć pracownikowi wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy (por. art. 5 ust. 5 pkt 6 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników).

* **ZOBACZ TAKŻE:**
* [ Prawa pracownika wezwanego do wojska ]( http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/prawa;pracownika;wezwanego;do;wojska,49,0,362545.html )
* [ Czytaj serwis dla firm przez RSS! ]( http://msp.money.pl/rss/ )

A co z wypowiedzeniem, które pracodawca przekazał pracownikowi, zanim ten otrzymał powołanie do wojska? Gdy okres wypowiedzenia upłynie po dniu doręczenia mu tego powołania, wypowiedzenie jest bezskuteczne (jakby go nie było), czyli nie wywoła skutku w postaci rozwiązania umowy o pracę. W tym przypadku może ono nastąpić tylko na żądanie pracownika. On też ma prawo wypowiedzieć umowę.

Zakaz wypowiadania umów o pracę ze względu na powołanie do wojska nie jest jednak absolutny. Nie obowiązuje, jeśli:

* pracownik został powołany jedynie do odbycia jednodniowych ćwiczeń (art. 118 ust. 4 o powszechnym obowiązku obrony RP),
* pracodawca ogłasza swoją upadłość albo likwidację (art. 118 ust. 6 o powszechnym obowiązku obrony RP).

Autorka jest specjalistką prawa pracy

Tagi: wojsko, wiadomości, porady, kadry, baza wiedzy, prawo, msp, czołówki
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz