Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Czy te osoby powinny być wykazane z liczbie ubezpieczonych?

0
Podziel się:

Samoistne umowy cywilnoprawne, poza umową o dzieło, generalnie rodzą obowiązek ubezpieczeń emerytalno-rentowych, wypadkowych oraz zdrowotnych.

Czy te osoby powinny być wykazane z liczbie ubezpieczonych?
(Maj/Reporter)

*Czy w polu 01 bloku III deklaracji ZUS DRA należy wykazywać osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, dla których umowy te stanowią jedyne tytuły do ubezpieczeń? *

_ _

Pole 01 w bloku III deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA służy do wykazywania liczby ubezpieczonych, a więc osób podlegających przynajmniej jednemu rodzajowi ubezpieczeń społecznych i/lub ubezpieczeniu zdrowotnemu w danym miesiącu.

Samoistne umowy cywilnoprawne, poza umową o dzieło, generalnie rodzą obowiązek ubezpieczeń emerytalno-rentowych, wypadkowych oraz zdrowotnych. Dlatego też osoby je wykonujące należy uwzględniać w liczbie ubezpieczonych, podawanej w polu 01 bloku III druku ZUS DRA. Nie wykazuje się tam natomiast osób wykonujących samoistne umowy o dzieło, ponieważ takie umowy nie rodzą obowiązku ubezpieczeń, nie stanowią też tytułu do objęcia nimi na zasadach dobrowolności.

Przykład

_ W październiku 2012 r. spółka z o.o. zatrudniająca 15 pracowników podpisała także dwie umowy cywilnoprawne z osobami nieposiadającymi innych tytułów do ubezpieczeń. Jedną z nich była umowa o dzieło, a drugą – umowa zlecenia. Ta ostatnia zawarta została na okres od 5 do 23 października, przy czym wypłata za jej wykonanie nastąpiła dopiero w listopadzie. _

_ _

W liczbie ubezpieczonych, podawanej w październikowej deklaracji ZUS DRA, płatnik nie powinien uwzględniać osoby wykonującej umowę o dzieło, ponieważ nie podlegała ona ubezpieczeniom społecznym – ani obowiązkowym, ani dobrowolnym. Powinien natomiast uwzględnić osobę wykonującą umowę zlecenia, mimo że wynagrodzenie za jej wykonanie zostanie wypłacone w listopadzie.

Zleceniobiorca podlega bowiem ubezpieczeniom od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy. Fakt, że wypłata wynagrodzenia nastąpi już po wygaśnięciu umowy, nie ma tu żadnego znaczenia. Fakt ten będzie miał wpływ na sposób ujęcia zleceniobiorcy w raportach miesięcznych.

W październiku powinien być on ujęty w raporcie ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od cyfr 04 11 i zerowymi podstawami składek oraz zerowymi składkami, ponieważ w miesiącu tym zleceniobiorca nie otrzymał żadnego wynagrodzenia. Należne składki zostaną natomiast rozliczone w raporcie ZUS RCA, składanym za listopad z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od cyfr 30 00, oznaczającym osobę, za którą_ _należy rozliczyć i opłacić składki lub należne świadczenia w dokumentach rozliczeniowych składanych nie wcześniej niż za następny miesiąc, po ustaniu tytułu do ubezpieczeń.

Czytaj więcej w Money.pl

wiadomości
kadry
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)