Notowania

zus
09.09.2009 15:57

Czy trzeba płacić ZUS od kontraktów zagranicznych?

Trzeba ustalić, czy praca odbywa się poza miejscem prowadzenia działalności zleceniodawcy.

Podziel się
Dodaj komentarz
(James Willamor/CC/Flickr)

Przy umowach zlecenia, które wykonywane są poza terytorium Polski, pracodawca ma obowiązek zgłosić zleceniobiorców do ubezpieczeń społecznych.

Osoby wykonujące umowy zlecenia podlegają przede wszystkim obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu - art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Składki na ubezpieczenie emerytalne finansowane są w połowie przez pracodawce i w połowie przez zatrudnionego. Każdy z nich płaci po 9,76 proc. od podstawy wymiaru.

Składka na ubezpieczenie rentowe wynosi 6 proc. podstawy wymiaru składki. Składka opłacana jest w części przez pracodawcę (4,5 proc. podstawy wymiaru), a w części przez pracownika (1,5 proc. podstawy wymiaru).

Od każdego zatrudnionego podlegającego obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym pracodawca musi też zapłacić składkę na ubezpieczenie wypadkowe.

* [ Pobierz nową wersję "Płatnika" ]( http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/nowa;wersja;platnika,161,0,526241.html )
* [ Sprawdź adres i numer konta swojego oddziału ZUS ]( http://msp.money.pl/znajdz_adres/oddzialy_zus/ )
* [ Najważniejsze informacje w twojej skrzynce e-mail! ]( http://www.money.pl/egazety/ )

Wyjątkiem jest tu przypadek, gdy praca wykonywana jest poza siedzibą lub miejscem prowadzenia działalności zleceniodawcy.

Jednak przypadku, gdy pracodawca zleca prowadzenie prac w konkretnym miejscu - np na budowie - nawet jeśli znajduje się ona poza Polską - nie można uznać za pracę poza miejscem prowadzenia działalności.

_ Jeżeli nastąpiło powierzenie zleceniobiorcy wykonania w imieniu i na rzecz zleceniodawcy określonych czynności faktycznych lub prawnych w danym miejscu/na danym terenie, należy uznać, że zleceniodawca rozciąga swoją działalność na to miejsce/ten teren _ - wyjaśnia ZUS.

Tagi: zus, wiadomości, porady, kadry, baza wiedzy, prawo, msp, czołówki
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz