Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Dla kogo zadaniowy czas pracy?

0
Podziel się

Pozwala on na elastyczne godziny pracy. Nie wyklucza też wynagrodzenia za nadgodziny.

Dla kogo zadaniowy czas pracy?
(Pressmaster/Dreamstime)
bEioNlFh

W przypadkach uzasadnionych rodzajem lub organizacją pracy albo miejscem jej wykonywania może być stosowany system zadaniowego czasu pracy. Nazwanie czasu pracy _ zadaniowym _ nie wyłącza stosowania przepisów o wynagrodzeniu za pracę w godzinach nadliczbowych.

Zadaniowy system czasu pracy pozwala na wyjście ze sztywnego schematu godzin pracy, a przez to wpływa na kształtowanie samodzielnej organizacji czasu pracy przez pracowników. Pracownik dzięki takiemu rozwiązaniu może dostosować godziny pracy do swoich potrzeb życiowych czy swojego tempa pracy. Ponadto od pracodawcy otrzymuje jedynie konkretne zadania do realizacji. Taki system pozwala pracodawcy na oszczędność kosztów związanych z zatrudnieniem oraz wprowadza uproszczony sposób ewidencji czasu pracy. Zatem jego wprowadzenie jest niezwykle korzystne dla obu stron stosunku pracy.

Jak wprowadzić zadaniowy system czasu pracy?

W myśl art. 140 Kodeksu pracy system zadaniowego czasu pracy może być wprowadzony w akcie wewnątrzzakładowym czy też w umowie o pracę, jedynie w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy, jej organizacją albo miejscem wykonywania. Do zastosowania zadaniowego czasu pracy wystarczy spełnienie jednej z wymienionych przesłanek. Można go stosować zarówno do indywidualnego pracownika, jak i do grupy pracowników w danym przedsiębiorstwie.

bEioNlFj

** [

Indywidualny rozkład czasu pracy - kiedy, na jakich warunkach? ]( http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/indywidualny;rozklad;czasu;pracy;-;kiedy;na;jakich;warunkach,135,0,659847.html ) Elementem zadaniowego czasu** pracy jest wyznaczenie pracownikowi konkretnego zadania (zadań) do wykonania. Na ogół nie mają takiego charakteru obowiązki wynikające z zakresu czynności pracownika (wyr. SN z dnia 15.11.2006, I PK 117/06). Przy wprowadzeniu takiego systemu czasu pracy nie jest jednak dopuszczalne wskazanie osiągnięcia określonego rezultatu ekonomicznego, jako podstawy wymiaru czasu pracy (wyr. SN z dnia 15.11.2006 r., I PK 117/06).

bEioNlFp

Dla kogo można stosować zadaniowy czas pracy?

Zadaniowy system czasu pracy jest najczęściej stosowany wobec pracowników zatrudnionych poza siedzibą czy też oddziałem pracodawcy, kiedy praca może bądź powinna być wykonywana poza jej normalnymi godzinami albo godziny pracy muszą koegzystować z potrzebami klientów. Wprowadzenie takiego systemu czasu pracy jest zatem zasadne w stosunku do pracowników, nad którymi pracodawca nie ma możliwości sprawowania stałej kontroli.

Zadaniowy system czasu pracy sprawdza się w pracach konsultingowych, w księgowości, w stosunku do przedstawicieli handlowych, kierowców, inkasentów czy też listonoszy.

Kto ustala czas niezbędny na realizacje zadań?

Zadaniowy system czasu pracy jest wprowadzany przez pracodawcę po porozumieniu z pracownikiem. Co więcej, pracodawca – po porozumieniu z pracownikiem – ustala czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań, uwzględniając wymiar czasu pracy wynikający z norm określonych w art. 129 k.p. Należy jednak podkreślić, że oszacowanie przez pracownika czasu niezbędnego do wykonania konkretnego zadania ma jedynie charakter opiniodawczy, nie wiąże zatem pracodawcy. Podkreślenia wymaga fakt, że system zadaniowego czasu pracy nie podlega ocenie w świetle zasady uprzywilejowania pracownika (wyr. SN z 17.2.2004 r., I PK 377/03).

bEioNlFq

Czy w zadaniowym systemie czasu pracy możliwe są nadgodziny?

W takim systemie czasu pracy wymiar wyznaczonych przez pracodawcę zadań powinien być tak ustalony, aby pracownik obiektywnie mógł je wykonać w ramach norm czasu pracy określonych w Kodeksie pracy. Pracodawca musi zatem wziąć pod uwagę możliwość realizacji powierzonych zadań, co do zasady, w przeciągu 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin tygodniowo w ramach przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Co więcej, pracownicy powinni mieć gwarantowany nieprzerwany dobowy i tygodniowy odpoczynek gwarantowany przepisami kodeksu pracy. W sytuacji wyznaczenia pracownikowi zadań, obiektywnie niemożliwych do spełnienia w normalnym czasie pracy, pracodawca powinien się liczyć z odpowiedzialnością za naruszenie przepisów o czasie pracy.

Takie wyznaczenie zadań dla pracownika uzasadnia roszczenie pracownika o ustalenie wynagrodzenia faktycznie odpowiadającego wykonanej pracy. Za stanowiskiem Sądu Najwyższego należy wskazać, nazwanie czasu pracy _ zadaniowym _ nie wyłącza stosowania przepisów o wynagrodzeniu za pracę w godzinach nadliczbowych (wyr. SN z dnia 4.08.1999 r.,I PKN 181/99). W razie sporu sądowego to pracodawca powinien wykazać, że powierzył pracownikami zadania możliwe do wykonania w czasie pracy wynikającym z norm prawa pracy (wyr. SN z dnia 15.03.2006 r., II PK 165/05).

bEioNlFr

Katarzyna Stępnicka, aplikant radcowski, Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna, Oddział w Gdańsku

| Czytaj w Money.pl | |
| --- | --- |
| [

]( http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/zadaniowy;czas;pracy,98,0,279394.html ) | Zadaniowy czas pracy W przypadkach uzasadnionych rodzajem, organizacją lub miejscem wykonywania pracy może być stosowany system zadaniowego czasu pracy. |
| [ ( http://static1.money.pl/i/h/222/t49374.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/czas;pracy;bardziej;elastyczny,250,0,523258.html) | Czas pracy bardziej elastyczny Firmy mogą np. przez pół roku wymagać pracy po 10 godzin, a przez drugie pół po 6. |

bEioNlFK
wiadomości
porady
KOMENTARZE
(0)