Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Długa nieobecność przyczyną zwolnienia z pracy

Długa nieobecność przyczyną zwolnienia z pracy

Fot. Money.pl/Tomasz Brankiewicz
Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym, jeśli nieobecność pracownika w firmie przekroczyła gwarantowane przez prawo okresy ochronne.

Możliwość rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, z przyczyn niezawinionych przez pracownika, uregulowana została w art. 53 Kodeksu pracy.

O tym ,w jakim terminie można rozwiązać stosunek pracy z nieobecnym pracownikiem, decydują 2 czynniki:

  1. rodzaj usprawiedliwionej nieobecności (np. choroba, opieka nad chorą matką itd.)
  2. staż pracy u danego pracodawcy

Przewlekle chory może stracić pracę

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeśli niezdolność pracownika do pracy powstała wskutek choroby i upłynęły minimalne okresy ochronne.
Pracodawca może, ale nie musi korzystać z uprawnienia do zwolnienia osoby nieobecnej

Natychmiastowe rozstanie z chorującym pracownikiem może nastąpić, jeśli niezdolność do pracy trwa:

  1. dłużej niż 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy
  2. dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową.

Do okresów zatrudnienia wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadzie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika.

Zasiłkowe okresy ochronne

Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby - nie dłużej jednak niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została gruźlicą - nie dłużej niż przez 270 dni.

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje po wyczerpaniu zasiłku chorobowego, jeśli chorujący pracownik jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy. O tym, czy pracownik otrzyma świadczenie rehabilitacyjne decyduje lekarz orzecznik.Zdrowy, a nieobecny

Umowę o pracę można także rozwiązać z osobą, która jest nieobecna w firmie ponad miesiąc, ale z innych przyczyn niż choroba (również usprawiedliwionych), np. odbywanie kary pozbawienia wolności, opieka nad chorym członkiem rodziny.

Należy pamiętać, iż rozwiązanie umowy o pracę w omawianym trybie nie może nastąpić w razie nieobecności pracownika w pracy z powodu:

  1. sprawowania opieki nad dzieckiem - w okresie pobierania z tego tytułu zasiłku,
  2. w przypadku odosobnienia pracownika ze względu na chorobę zakaźną - w okresie pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku.

UWAGA!
Rozwiązanie umowy i pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić po stawieniu się pracownika do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności

Konieczne zaświadczenie lekarskie

Pracodawca, który chce rozwiązać umowę o pracę w razie przedłużającej się nieobecności pracownika z powodu choroby, powinien zadbać o dokładne udokumentowanie niezdolności do pracy zatrudnionego, która trwa po upływie kodeksowych okresów ochronnych. Zaświadczenie lekarskie o niezdolności do pracy wystawione po upływie okresu ochronnego będzie wystarczającym dowodem.

Zwolniony może wrócić do pracy

Pracodawcy korzystający z możliwość rozwiązania stosunków pracy z osobami, których absencja trwa ponad okresy ochronne, muszą mieć na uwadze, iż uprzednio zwolniony pracownik ma specjalne prawo do powrotu do firmy.

Zgodnie bowiem z art. 53 § 5 KP pracodawca powinien w miarę możliwości ponownie zatrudnić pracownika, który w okresie 6 miesięcy od rozwiązania umowy o pracę w omawianym trybie, zgłosi swój powrót do pracy niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn.

 

 

 

 

okres ochronny, zasiłek, choroba, zwolnienie, umowa o pracę
Money.pl
Czytaj także
Polecane galerie
Usia
193.151.101.* 2011-09-08 11:15
Po 3 miesiącach świadczeń rechabilitacyjnych zostalam zwolniona z pracy ,czy należy mi się odprawa pracodawca twierdzi że nie ,mam przepracowane 20 lat.
Kachna
83.8.100.* 2007-06-04 13:47
Jestem po zasiłku rehabilitacyjnym, lekarz pozwala mi wrócić do pracy jako osoba niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym na zajmowane stanowisko przed chorobą.Jeśli w sopniu znacznym(czy zakład pracy musi być zakładem chronionym, mój nie jest).Proszę o pilną odpowiedz.Na moim miejscu jest osoba zatrudniona na czas mojej choroby, na czas określony
Pozdrawiam
hgg
87.105.14.* 2007-05-28 09:44
a jak to sie ma do kobiet w ciazy, ktore np. od 5tego mca nie pracują - czy wazniejszy jest przepis o tym, ze nie wolno zwolnic kobiety w ciazy, czy ten mowiacy ze po 3 mcach pracodawca moze ja wyrzucic?