Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Dni wolne na poszukiwanie pracy w okresie wypowiedzenia

Dni wolne na poszukiwanie pracy w okresie wypowiedzenia

Pracodawca, jedynie w ściśle określonych sytuacjach, jest zobowiązany udzielić pracownikowi dni wolnych na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Liczba takich dni uzależniona jest od długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę.

Kodeks pracy uprawnienie pracownika do zwolnienia od pracy – z zachowaniem prawa do wynagrodzenia – celem poszukiwania nowej pracy, uzależnia od spełnienia trzech przesłanek: umowa o pracę musi zostać wypowiedziana przez pracodawcę, okres wypowiedzenia nie może być krótszy niż dwa tygodnie, a pracownik musi złożyć pracodawcy wniosek o udzielenie takich dni wolnych.

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę

Niezbędną przesłanką do uzyskania przez pracownika uprawnienia do dni wolnych na poszukiwanie pracy jest wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę. Zatem wskazane uprawnienie nie przysługuje np. w przypadku rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron. Nie przysługuje ono również w przypadku rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Podkreślenia wymaga, że zwolnienie na poszukiwanie pracy przysługuje także pracownikowi, który nie przyjął zaproponowanych mu przez pracodawcę w wypowiedzeniu zmieniającym, warunków pracy i płacy.

Prawo do uzyskania zwolnienia na poszukiwanie pracy nie obejmuje swoim zakresem pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę na okres próbny, na okresy krótsze niż trzy miesiące. Wynika to z faktu, że okres wypowiedzenia umowy zawartej na okres próbny, krótszy niż 2 tygodnie wynosi 3 dni robocze. Natomiast, gdy okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie a krótszy niż 3 miesiące – 1 tydzień.

Dni wolne tylko na wniosek pracownika

Podstawą udzielenia dni wolnych na poszukiwanie pracy jest wniosek pracownika. Taki wniosek powinien być przedstawiony pracodawcy w formie pisemnej, ze wskazaniem dni, które pracownik chciałby wykorzystać na poszukiwanie pracy. Kodeks pracy nie precyzuje, z jakim wyprzedzeniem należy złożyć wskazany wniosek. O udzieleniu zwolnienia z pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, jak i o jego terminie, decyduje pracodawca.

Zgodnie ze stanowiskiem GIP w sprawie liczenia dni roboczych na poszukiwanie pracy (GPP-517-4560-14-1/10/PE/RP) zwolnienie od pracy może być udzielone jedynie na dni, które są dla pracownika dniami pracy.

Poprzednia strona
  • 1
  • 2
praca, pracodawca, wolne, poszukiwanie
CHWP
Czytaj także
Polecane galerie