Notowania

ciąża
06.11.2009 15:30

Jak liczyć chorobowe pracownicy w ciąży

W okresie ciąży wysokość zasiłku chorobowego wynosi 100 proc. podstawy wymiaru wynagrodzenia.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Valocity Studios/CC/Flickr)

W okresie ciąży podwyższona zostaje wysokość wynagrodzenia i zasiłku chorobowego i wynosi 100 proc. podstawy wymiaru wynagrodzenia.

Podstawę zasiłku chorobowego pracownika (zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy zasiłkowej) stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone u danego pracodawcy za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Te same zasady stosuje się do obliczania podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby (art. 92 § 2 kp).

Okoliczność, że zwolnienie chorobowe wystawione zostało w czasie ciąży, nie powoduje zmiany zasad obliczania tej podstawy.

W okresie ciąży ulega natomiast podwyższeniu sama wysokość wynagrodzenia i zasiłku chorobowego i wynosi 100% podstawy wymiaru.

W pewnych okolicznościach jednak podstawę wymiaru chorobówki oblicza się z okresu krótszego niż 12 miesięcy. Dzieje się tak, gdy:

* okres zatrudnienia pracownika u tego pracodawcy jest krótszy niż 12 miesięcy (art. 36 ust. 2 ustawy zasiłkowej),
* w okresie 12 miesięcy poprzedzających niezdolność do pracy miała miejsce zmiana wymiaru czasu pracy tego pracownika (np. z połowy etatu na cały etat, lub odwrotnie).

Wówczas podstawę wymiaru świadczeń chorobowych ustala się tylko z okresu obowiązywania nowego wymiaru czasu pracy (art. 40 ustawy zasiłkowej).

| Przykład: |
| --- |
| Pracownica jest zatrudniona od 1.09.2008 r. gdzie do 31.05.2009 r. pracowała na 3/4 etatu, a następnie od 1.06.2009 r. na cały etat. Na początku listopada zachorowała. Podstawę wymiaru wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego będzie stanowiło przeciętne wynagrodzenie tej pracownicy wypłacone za okres czerwiec-październik 2009 r. |

Podstawa prawna

* Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.); w tekście: kp.
* Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. Dz.U.: z 2005 r. nr 31, poz. 27 ze zm.); w tekście ustawa zasiłkowa.

Autorka jest pracownikiem firmy Mericon Kadry Płace Doradztwo

* [ Kobiecie w ciąży nie można wypowiedzieć umowy o pracę ]( http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/kobiecie;w;ciazy;nie;mozna;wypowiedziec;umowy;o;prace,250,0,457978.html )[ ]( http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/kobiecie;w;ciazy;nie;mozna;wypowiedziec;umowy;o;prace,250,0,457978.html )
* [ Wracasz z urlopu macierzyńskiego? Mogą cię zwolnić ]( http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/wracasz;z;urlopu;macierzynskiego;moga;cie;zwolnic,189,0,443837.html )
Tagi: ciąża, wiadomości, porady, kadry, baza wiedzy, prawo, msp, czołówki
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz