Notowania

Przejdź na
składka zdrowotna
16.11.2009 08:48

Jak liczyć składkę zdrowotną pracownika - członka komisji?

Należy ustalić, czy pełnienie tej funkcji zalicza się do obowiązków wynikających z umowy o pracę.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Yuri Arcurs/Dreamstime.com)

Osoba, która jest członkiem komisji, nie podlega ubezpieczeniom społecznym.

Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłaca się, gdy dana osoba ma tytuł do ubezpieczeń. Wszystkie tytuły do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych zostały wymienione w art. 6 ustawy systemowej. Wśród nich nie ma członków komisji. Oznacza to, że osoba, która jest członkiem komisji, nie podlega ubezpieczeniom społecznym.

*Pracownik członkiem komisji *

Gdy wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka komisji otrzymuje osoba, która jest związana z gminą stosunkiem pracy, istotne jest ustalenie, czy pełnienie obowiązków członka komisji wynika z jej obowiązków pracowniczych. A w konsekwencji przychód, który z tego tytułu uzyskuje jest przychodem ze stosunku pracy czy też jest to działalność wykonywana osobiście.

Od wynagrodzenia wypłacanego za pracę w komisji będą należne składki na ubezpieczenia społeczne oraz w konsekwencji ubezpieczenie zdrowotne tylko wtedy, gdy wynagrodzenie to zostanie zakwalifikowane jako przychód ze stosunku pracy.

Kiedy przychód z działalności

Za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się m.in. przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej. Wobec tego, jeżeli wynagrodzenie dla celów podatkowych jest traktowane jako przychód z działalności wykonywanej osobiście, płatnik nie powinien opłacać za członków komisji składek na ubezpieczenia społeczne.

Wszystkie tytuły do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego wymienione są natomiast w art. 66 ustawy zdrowotnej. Członek komisji nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu, ponieważ taki tytuł nie został wymieniony w tym przepisie.

| Podstawa prawna: |
| --- |
| * art. 6 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.), * art. 66 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.). |

* [ Najważniejsze informacje w twojej skrzynce e-mail! ]( http://www.money.pl/egazety/ )
Tagi: składka zdrowotna, wiadomości, porady, kadry, baza wiedzy, prawo, msp, czołówki
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz