Notowania

okres zasiłkowy
04.11.2009 09:33

Jak należy liczyć okres zasiłkowy?

Na zwolnieniu lekarskim pracownik przebywać może najwyżej 6 miesięcy.

Podziel się
Dodaj komentarz
(DNY59/CC/iStockphoto)

Na zwolnieniu lekarskim pracownik przebywać może co najwyżej 6 miesięcy. W przypadku, gdy dwa kolejne zwolnienia dzieli przerwa, okres ten liczy się od nowa, gdy była dłuższa niż dwa miesiące.

Do jednego okresu zasiłkowego należy wliczać okresy niezdolności do pracy spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa między ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy z tego samego powodu nie przekraczała 60 dni.

Przykład:

Pracownik w styczniu chorował parę dni, potem od maja była kolejna choroba. Jak mam liczyć okres zasiłkowy: 182 dni od stycznia czy od maja? Co potem, jak się skończy ten okres zasiłkowy? Wiem, że pracownik stara się o sanatorium. Jak wtedy będę to liczyć?

W opisanym przypadku 182-dniowy okres zasiłkowy należy więc liczyć od maja 2009 r. Jeżeli pracownik wyczerpie okres zasiłkowy i będzie nadal niezdolny do pracy, może otrzymać z ZUS świadczenie rehabilitacyjne. W celu ubiegania się o to świadczenie należy złożyć w ZUS (najlepiej na 6 tygodni przed wyczerpaniem okresu zasiłkowego):

* wniosek na druku Np-7
* zaświadczenie lekarskie na druku Np-9
* wywiad zawodowy z miejsca pracy na druku N-10

Trzeba pamiętać więc, aby z odpowiednim wyprzedzeniem dostarczyć te druki pracownikowi.

Pracownik w sanatorium - w jakiej wysokości wypłacać świadczenia

Jeżeli pobyt pracownika w sanatorium będzie miał miejsce w czasie:

¡ okresu zasiłkowego (przed wyczerpaniem 182 dni), a za okres pobytu w sanatorium dostanie zwolnienie lekarskie na druku ZUS ZLA, będzie mu przysługiwał 80% zasiłek chorobowy. Pobyt w sanatorium nie jest bowiem traktowany jak pobyt w szpitalu i zasiłku chorobowego za pobyt w sanatorium nie obniża się do 70%,

¡ pobierania przez pracownika świadczenia rehabilitacyjnego, to powinien dostawać to świadczenie również w trakcie pobytu w sanatorium. W takim przypadku zwolnienie lekarskie z tytułu pobytu w sanatorium nie jest potrzebne.

Podstawa prawna:

* art. 8-9, 18 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm.),
* rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 27 lipca 1999 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. nr 65, poz. 742 ze zm.).
* [ Jak płacić za chorobowe ]( http://msp.money.pl/wiadomosci/zarzadzanie/artykul/jak;placic;za;chorobowe,250,0,244218.html )
* [ Jak długo na chorobowym? ]( http://msp.money.pl/wiadomosci/zarzadzanie/artykul/jak;dlugo;na;chorobowym,178,0,241842.html )

Autorka jest radcą prawnym

Tagi: okres zasiłkowy, wiadomości, porady, kadry, baza wiedzy, prawo, msp, czołówki
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz