Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
chorobowe
30.03.2007 09:14

Jak naliczyć chorobowe po macierzyńskim i wypoczynkowym?

Urlop wypoczynkowy udzielony po macierzyńskim zdecydowanie komplikuje naliczanie podstawy wymiaru chorobowego.

Podziel się
Dodaj komentarz

*Urlop wypoczynkowy udzielony po macierzyńskim zdecydowanie komplikuje sposób naliczania podstawy wymiaru chorobowego. *

Przykład

_ Nasza pracownica chorowała nieprzerwanie do dnia porodu. Za okres od 1 marca 2006 r. do 30 sierpnia 2006 r. (182 dni) przysługiwało jej wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy. Obliczona przez nas podstawa wymiaru tych świadczeń wyniosła 2.400 zł. Następnie pracownicy orzeczono świadczenie rehabilitacyjne, które pobierała od 31 sierpnia 2006 r. do 1 października 2006 r. W dniu 2 października 2006 r. urodziła dziecko. W związku z tym, za okres od 2 października 2006 r. do 4 lutego 2007 r. wypłaciliśmy zasiłek macierzyński. Po urlopie macierzyńskim wystąpiła o urlop wypoczynkowy od 5 do 23 lutego 2007 r., po czym przedłożyła zaświadczenie lekarskie o niezdolności do pracy od 26 lutego do 16 marca 2007 r. Jak ustalić podstawę wymiaru przysługującego jej za ten okres wynagrodzenia chorobowego? _

Najpierw wynagrodzenie chorobowe i zasiłek

Pracownica była nieprzerwanie chora w okresie od 1 marca do 30 sierpnia 2006 r. Za 33 dni tego okresu niezdolności do pracy miała prawo do wynagrodzenia chorobowego (od 1 marca do 2 kwietnia 2006 r.), a następnie do zasiłku chorobowego (od 3 kwietnia do 30 sierpnia 2006 r.), aż do wyczerpania pełnego 182-dniowego okresu zasiłkowego. Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownicy za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy tj. za okres od marca 2005 r. do lutego 2006 r. Tak ustalona przez pracodawcę podstawa wymiaru wyniosła 2.400 zł.

Świadczenie rehabilitacyjne później

Po wykorzystaniu pełnego przysługującego okresu zasiłkowego pracownicy przysługiwało świadczenie rehabilitacyjne za okres od 31 sierpnia do 1 października 2006 r. Zgodnie z art. 19 ustawy z 25 czerwca 1999 r. podstawę wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego stanowi zwaloryzowana podstawa wymiaru zasiłku chorobowego. Waloryzacji dokonuje się współczynnikiem waloryzacji obowiązującym w kwartale, w którym przypada pierwszy dzień okresu świadczenia rehabilitacyjnego. Pierwszy dzień świadczenia rehabilitacyjnego przysługującego pracownicy przypadł w III kwartale 2006r., w którym obowiązywał wskaźniki waloryzacji 107,8%. Podstawa wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego wyniosła więc 2.587,20 zł (2.400 zł x 107,8%).

Po porodzie zasiłek

Zasiłek macierzyński nastąpił bezpośrednio po świadczeniu rehabilitacyjnym, a zatem podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego nie należy ustalać na nowo. Zgodnie z art.43 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się na nowo, jeżeli miedzy okresami pobierania zasiłków tego samego, jak i innego rodzaju, nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe.

Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego stanowi zatem kwota 2.587,20 zł, tj. zwaloryzowana podstawa wymiaru zasiłku chorobowego (ust.133 Komentarza do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).

Po urlopie macierzyńskim wypoczynkowy, a potem znowu choroba

Prawo do wynagrodzenia chorobowego powstało po urlopie wypoczynkowym, którego pracodawca udzielił bezpośrednio po zasiłku macierzyńskim. Między okresem pobierania zasiłku macierzyńskiego a okresem, za który przysługuje wynagrodzenie chorobowe wystąpiła przerwa, ale jest ona krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe. W związku z tym podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego nie ustala się na nowo. Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego stanowi kwota 2.587,20 zł.

Podstawa prawna:

_ art. 19 ust.2, art. 36 ust.1 i ust. 2; art. 43 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz.267, ze zm), _

_ ust.133 Komentarza do ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dostępny na stronach internetowych www.zus.pl ) _

Tagi: chorobowe, wiadomości, porady, kadry, baza wiedzy, prawo, msp, czołówki, zarzadzanie
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz