Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
składki zus
04.07.2007 08:57

Jak odroczyć zapłatę składek ZUS?

Firma w trudnej sytuacji ekonomicznej może ubiegać się o odroczenie terminu płatności składek ZUS.

Podziel się
Dodaj komentarz

Kto może starać się o odroczenie terminu?

_ Jakie warunki muszą być spełnione, aby uzyskać odroczenie terminu płatności składek? W jaki sposób można starać się o odroczenie terminu płatności? Czy w celu odroczenia terminu płatności zawiera się umowę czy w tej sprawie ZUS wydaje decyzję? _

_ Odroczenie terminu płatności należności z tytułu składek oraz rozłożenie należności na raty następuje w formie umowy (art. 29 ust. 1a ustawy systemowej). _Płatnik, który ze względu na przejściowe trudności finansowe nie może zapłacić składek na ZUS w wyznaczonym terminie, może wystąpić do ZUS z wnioskiem o odroczenie terminu płatności składek (art. 29 ust. 1 ustawy systemowej).

Rozpatrując wniosek płatnika o odroczenie terminu płatności ZUS bierze pod uwagę stan finansów ubezpieczeń społecznych, możliwości płatnicze dłużnika oraz powód wystąpienia z takim wnioskiem. Stwierdzenie, że spełnione zostały przesłanki uzasadniające odroczenie, jest decyzją uznaniową podejmowaną przez ZUS.

Płatnik może uzyskać odroczenie terminu płatności składek nie częściej niż raz na 6 kolejnych miesięcy. Również maksymalny okres odroczenia terminu płatności składek może wynieść 6 miesięcy (instrukcja ZUS w sprawie umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności z tytułu składek pobieranych przez ZUS, stanowiąca załącznik do uchwały Zarządu ZUS nr 12/2004 z 23 lutego 2004 r.).

*Jednorazowe odroczenie może dotyczyć więcej niż jednej składki. *

Tagi: składki zus, wiadomości, porady, kadry, baza wiedzy, podatki, prawo, msp, czołówki, zarzadzanie
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz