Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
urlop
28.06.2006 14:19

Jak policzyć urlop?

Wyliczając przysługujący pracownikowi urlop musimy przede wszystkim określić staż pracy. Liczą się do niego wszystkie umowy o pracę, bez względu na czas ich trwania, okresy przerw między nimi i powody ich wypowiedzenia.

Podziel się
Dodaj komentarz

*Wyliczając przysługujący pracownikowi urlop musimy przede wszystkim określić staż pracy. Liczą się do niego wszystkie umowy o pracę, bez względu na czas ich trwania, okresy przerw między nimi i powody ich wypowiedzenia. *
Pracujący dłużej, niż 10 lat mają prawo do 26 dni płatnego wypoczynku. Pracownikom o krótszym stażu przysługuje natomiast 20 dni urlopu. Pracodawca musi też uwzględnić ukończone przez zatrudnionego szkoły. Czas nauki wliczamy do stażu pracy w zależności od tego, jakie wykształcenie zdobył pracownik.

Należy tu zaznaczyć, że liczy się zasadniczo okres nauki przewidziany programem, ale nie wyższy niż:

z tytułu ukończenia:
zasadniczej szkoły zawodowej 3 lata
średniej szkoły zawodowej 5 lat
średniej szkoły ogólnokształcącej 4 lata
szkoły policealnej 6 lat
szkoły wyższej 8 lat

Wymienione powyżej okresy zatrudnienia nie podlegają sumowaniu.

Przykładowo, jeśli zatrudniony ukończył liceum, następnie szkołę policealną i studia, liczymy staż ośmioletni. Należy też zaznaczyć, że w ustawodawca premiuje tu jedynie naukę „skuteczną” – komuś, kto studia podjął ale ich nie zakończył zdobyciem dyplomu ośmioletni dodatek nie przysługuje.

Część firm decyduje się premiować swoich wieloletnich pracowników. Mogą wtedy określić w regulaminie pracy dodatkowe dni urlopu, uzależnione od czasu, jaki przepracowany został u nich. Nie ma jednak możliwości skrócenia wymiaru urlopu określonego ustawowo.

*Pół etatu – pół urlopu *
Długość przysługującego urlopu jest proporcjonalna do wymiaru czasu pracy. Zatrudnionym na pół etatu przysługuje odpowiednio 13 dni, jeśli ich staż wynosi powyżej 10 lat i 10 dni, jeżeli jest on krótszy.
Analogicznie liczy się wolne dla pracowników na częściach etatów. W przypadku, gdy z wyliczeń otrzymamy niepełne dni, zaokrąglamy wymiar urlopu w górę.
Jeżeli pracownik przez pewien czas pracował na część etatu, potem natomiast na cały, jego urlop rozliczamy proporcjonalnie.

_ Przykład: _

_ Pracownik przez 3 miesiące pracował na pół etatu, przez resztę roku natomiast na cały. Staż pracy uprawnia go do do 20 dni wolnych. Przysługuje mu więc: 209/12+201/2*3/12=17,5 dni wolnych. Pozaokrągleniu więc – 18 dni. _Nowa praca - nowy urlop

Czas urlopu liczy się u każdego z pracodawców z osobna. Jeśli więc zatrudnimy pracownika w grudniu, przysługuje mu 1/12 normalnego, opisanego powyżej wolnego. Co jednak, gdy zatrudniony odchodzi z pracy a z jakichś wzlędów nie wykorzystał należnego mu urlopu?

W takim, i tylko takim wypadku można zamiast udzielenia urlopu wypłacić zatrudnionemu ekwiwalent pieniężny. Jest on równy wysokości normalnej płacy, jaką pracownik otrzymałby, gdyby w tym czasie normalnie pracował.

Dzielenie urlopów

Zgodnie z Kodeksem Pracy, pracodawca może podzielić urlop jedynie na wniosek zatrudnionego. Ponadto co najmniej dwa tygodnie wolnego w roku pracownik otrzymać powinien bez przerw i podziałów. Nie oznacza to, że musi być to 14 dni urlopu: do tego czasu wlicza się bowiem niedziele i inne dni wolne. W praktyce więc zgodne z przepisami jest udzielenie 10-dniowego wolnego w trybie ciągłym, do wymaganego okresu 14 dni "uzupełnią" je weekendy.

Tagi: urlop, wiadomości, kadry, baza wiedzy, prawo, msp, czołówki, zarzadzanie
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz