Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Jak usprawiedliwiać nieobecność w pracy?

Pracownik ma 2 dni na zawiadomienie pracodawcy o przyczynie swojej nieobecności. Może to zrobić telefonicznie, faksem lub mailem.

Podziel się
Dodaj komentarz

Pracownik ma 2 dni na zawiadomienie pracodawcy o przyczynie swojej nieobecności. Może to zrobić telefonicznie, faksem lub mailem.

Obowiązku zawiadomienia o przyczynie i długości nieobecności w pracy nie należy mylić z koniecznością dostarczenia pracodawcy zwolnienia z pracy. Samo zawiadomienie, choćby telefoniczne czy za pośrednictwem innej osoby, wystarcza, by pracodawca uznał absencję za usprawiedliwioną.

ZOBACZ TAKŻE:

Wolne na ślub i gaszenie pożaruPrzyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność pracownika w pracy są zdarzenia i okoliczności określone przepisami prawa pracy, a także inne przypadki niemożności wykonywania pracy wskazane przez pracownika i uznane przez pracodawcę.

Zgodnie z przepisami, pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia.

Na zawiadomienie pracodawcy zatrudniony ma maksymalnie 2 dni. Odpowiednia informacja o przyczynie nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania powinna wpłynąć do pracodawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy.

Przepisy wewnętrzne w firmie

Jeżeli przepisy prawa pracy obowiązujące u danego pracodawcy nie określają sposobu zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownika w pracy, zawiadomienia tego pracownik dokonuje:
1. osobiście
2. przez inną osobę
3. telefonicznie
4. za pośrednictwem innego środka łączności
5. drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego.

UWAGA! Niedotrzymanie 2 dniowego terminu może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami, np. obłożną chorobą pracownika, połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym.

Dowody usprawiedliwiające nieobecność w pracy

Podstawa prawna:
1. art. 29 § 3, art. 1041 § 1 pkt 9 Kodeksu pracy
2. Rozporządzenie z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. Nr 60, poz. 281)

Tagi: nieobecność, wiadomości, porady, kadry, baza wiedzy, prawo, msp, czołówki, zarzadzanie
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz