Notowania

umowa o pracę
11.08.2011 09:11

Jak wydłużyć okres wypowiedzenia

Jest to możliwe pod warunkiem, że stosowne postanowienia nie będą dla pracownika mniej korzystne niż przepisy prawa pracy.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Dmitriy Shironosov/Dreamstime.com)

*Okres wypowiedzenia umowy o pracę może zostać wydłużony, o ile postanowienia te nie będą dla pracownika mniej korzystne niż przepisy prawa pracy. *

Na podstawie art. 36 k.p. długość okresu wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony uzależniona jest od stażu pracy u danego pracodawcy. Okres wypowiedzenia wynosi odpowiednio:

  1. 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  2. 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  3. 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Kodeks pracy przewiduje możliwość wydłużenia okresu wypowiedzenia w stosunku do pracownika, który odpowiada materialnie za powierzone mienie. W sytuacji, gdy pracownik jest zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy - okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, a w przypadku co najmniej 6-miesięcznego zatrudnienia - okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.


Wydłużenie okresu wypowiedzenia

W doktrynie przyjmuje się, iż powyższe okresy wypowiedzenia stanowią okresy minimalne. Swoboda kształtowania umów pozwala na ustalenie odmiennego terminu wypowiedzenia umowy o pracę, o ile postanowienia te nie będą dla pracownika mniej korzystne niż przepisy prawa pracy.

Orzeczenie sądu najwyższego

Jeżeli w dniu nawiązania stosunku pracy strony zgodnie stwierdzą, że dłuższy okres wypowiedzenia będzie bardziej chronił pracownika, zwiększy bezpieczeństwo jego zatrudnienia, to pomimo zmiany oczekiwań pracownika w trakcie trwania stosunku pracy postanowienia umowy pozostaną ważne.

Orzeczenie Sądu Najwyższego

Podstawa prawna

Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/27/t34843.jpg ) ] (http://msp.money.pl/ksiegowosc-internetowa/artykul/swiadczenie;pracy;na;postawie;umowy;innej;niz;umowa;o;prace,233,0,872681.html) Świadczenie pracy na postawie umowy innej, niż umowa o pracę Bardzo często osoba fizyczna wybiera inny rodzaj wykonywania pracy niż świadczenie pracy na podstawie bezterminowej umowy o pracę.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/170/t77994.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/dlugoterminowa;umowa;o;prace;kiedy;mozna;ja;zawrzec,212,0,852180.html) Długoterminowa umowa o pracę. Kiedy można ją zawrzeć Zawarcie umowy terminowej na wyjątkowo długi okres czasu może być uznane za obejście przepisów prawa.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/50/t115762.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/umowa;o;prace;na;czas;okreslony;zobacz;jak;ja;rozwiazac,21,0,811029.html) Umowa o pracę na czas określony. Zobacz jak ją rozwiązać W określonych warunkach takiej umowy nie można wypowiedzieć.
Tagi: umowa o pracę, wiadomości, porady, kadry, baza wiedzy, prawo, msp, czołówki
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz