Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Jak wypełnić ZUS-3 w przypadku urlopu ojcowskiego

Jak wypełnić ZUS-3 w przypadku urlopu ojcowskiego

Fot. Tiago Estima/Dreamstime.com

Urlop ojcowski przysługuje pracownikowi ojcu wychowującemu dziecko, począwszy od 1 stycznia 2010 r. Wymiar urlopu ojcowskiego wynosi w 2010 r. tydzień (7 dni). Taki sam wymiar urlopu ojcowskiego będzie obowiązywał w 2011 r., a poczynając od 1 stycznia 2012 r. wyniesie on 2 tygodnie (14 dni).

Za okres urlopu ojcowskiego przysługuje zasiłek macierzyński dla ojca dziecka. Udzielenie urlopu ojcowskiego i wypłata za okres tego urlopu zasiłku macierzyńskiego następuje na pisemny wniosek pracownika, zgłoszony do pracodawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu.

Przykład

Pracownik ojciec dziecka występuje z wnioskiem o udzielnie urlopu ojcowskiego. Zasiłki naszym pracownikom wypłaca ZUS. Czy wystawiając zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu ojcowskiego i dołączając do niego ZUS Z-3, należy w pkt 15 wpisać, że chodzi o urlop ojcowski?

Wydaje się, że zamieszczanie na druku ZUS Z-3 w pkt 15 (uwagi) informacji, o jaki zasiłek chodzi, jest zbędne.

Dokumenty do wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego

Do wypłaty zasiłku macierzyńskiego przez okres urlopu ojcowskiego wymagane są:

 • zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu ojcowskiego i jego okresie
  w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem,
 • oryginał skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka,
 • oświadczenie, że zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego nie został pobrany z innego tytułu,
 • oraz dodatkowo, jeżeli zasiłek jest wypłacany przez ZUS, zaświadczenie płatnika składek na druku ZUS Z-3.

 

Podstawa prawna:

 • art. 29 ust. 5a ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych
  z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512),
 • art. 1823 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94
  ze zm.),
 • § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 27 lipca 1999 r.
  w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. nr 65, poz.742 ze zm.).
Czytaj w Money.pl
Jak ustalić podstawę zasiłku chorobowego w razie braku wypłaty
Zawsze bierzemy pod uwagę wynagrodzenie już wypłacone.
Nadpłacony ZUS. Jakie komplikacje?
Wniosek o zwrot nienależnie opłaconych składek płatnik może złożyć nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia.
Kiedy przedsiębiorca nie musi płacić składek ZUS
Przepisy ubezpieczeniowe przewidują sytuacje, w których prowadzenie pozarolniczej działalności nie rodzi dla przedsiębiorców tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych.

 

zus, firma, zasiłek, urlop ojcowski
Ubezpieczenia społeczne w praktyce
Czytaj także
Polecane galerie
Kris mm
178.42.84.* 2012-06-11 14:58
Od 3.04.12 do 16.04.12 wykorzystałem urlop ojcowski.
Dziś mamy 11.06.12 i do tej pory nie dostałem od zus-u pieniędzy.
Ile dni ma zus na wypłatę pieniędzy?
2011-07-03 11:13 10-sięciotysiącznik na forum
Oczywiście, że może i może mieć zasiłek macierzyński, o ile opłaca dobrowolnie składki ub. chorobowego. Również ojciec dziecka może skorzystać z urlopu ojcowskiego na zasadzie urlopu macierzyńskiego, nie wcześniej niż po 14 tygodniach zasiłku matki, gdy z dalszej części ona zrezygnuje.
R.
91.222.116.* 2011-07-02 12:15
A prowadzący działalność gospodarczą, to już nie może mieć dzieci ...