Notowania

pit 2009
11.02.2010 12:05

Jak wystawić PIT-11 za zmarłego pracownika?

Pracodawca wystawia dwie deklaracje. W jednej uwzględnia kwoty przekazane pracownikowi, a w drugiej - jego spadkobiercom.

Podziel się
Dodaj komentarz
(damircudic/iStockphoto)

*Jeśli pracownik zmarł w trakcie 2009 roku, do 1 marca 2010 r. pracodawca wystawia dwie deklaracje. W jednej uwzględnia kwoty przekazane pracownikowi, a w drugiej - jego spadkobiercom. *


PIT-11 na spadkobierców również należy wystawić do 1 marca 2010 r.

Jakie informacje w PIT-11?

  1. Wypłacone kwoty na rzecz osób bliskich są wykazywane w PIT-11, gdy osoby uprawnione otrzymały należności zmarłego pracownika w 2009 r. z pominięciem prawa spadkowego na podstawie art. 631 kp albo **
  1. Wypłacone kwoty na rzecz spadkobierców nie są wykazywane w PIT-11, gdy osoby uprawnione otrzymały należne wynagrodzenie zmarłego pracownika w 2009 r. na podstawie prawa spadkowego.

_ Sytuacja 1. Osoby bliskie zmarłemu pracownikowi skorzystały z możliwości otrzymania należności pracowniczych na podstawie Kodeksu pracy (z pominięciem przepisów Kodeksu cywilnego o spadkobraniu). **W takiej sytuacji za 2009 r. pracodawca wystawi co najmniej dwa PIT-11. _

*_ 1. PIT-11 dla osoby, która zrealizowała w 2009 r. prawa majątkowe zgodnie z art. 631 _ kp. *Osoba uprawniona (np. wdowa) otrzymuje zaległe wynagrodzenie ze stosunku pracy. Jest to prawo majątkowe. Najpierw prawo do wypłacanych pieniędzy nabył pracownik, a po jego śmierci osoba uprawniona na mocy art. 631 kp. Dotyczyć to może nie tylko pensji, ale np. prawa do nagrody jubileuszowej oraz ekwiwalentu za urlop. Wypłata tych świadczeń stanowi realizację praw majątkowych, a w konsekwencji powstaje przychód z praw majątkowych. *Osobie otrzymującej wypłaty z tego tytułu w 2009 r., pracodawca wystawi PIT-11. Jeżeli takich osób będzie kilka, każda z nich otrzyma PIT-11. *


*2. PIT-11 dokumentujący wypłaty postawione do dyspozycji przez pracodawcę w 2009 r. na rzecz zmarłego pracownika. *Wynagrodzenia i inne świadczenia wypłacone zmarłemu pracownikowi przed jego śmiercią stanowią dla tej osoby przychód ze stosunku pracy (art. 12 ust. 1 updof). Pomimo śmierci pracownika na pracodawcy jako płatniku ciążą obowiązki odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z art. 31 updof, odprowadzenia składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W konsekwencji pracodawca wystawia informację PIT-11 na nazwisko zmarłego pracownika o wysokości postawionych mu do dyspozycji świadczeń pracowniczych w 2009 r.

_ Sytuacja 2. Osoby uprawnione skorzystały z możliwości otrzymania należności pracowniczych na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego o spadkobraniu. _

Przekazanie należności pracowniczych zmarłego pracownika osobom upoważnionym na podstawie prawa spadkowego powoduje, że pracodawca nie wystawia PIT-11 dla spadkobierców. Natomiast pracodawca wystawia PIT-11 dokumentujący należności ze stosunku pracy w 2009 r., jakie osiągnął zmarły pracownik.

Podstawa prawna

* Art. 631 Kodeksu pracy.
* Art. 10 ust. 1 pkt 7, art. 18 updof.

Autor jest współpracownikiem kancelarii welsyng.pl

* [ Zwrot składek ZUS trzeba opodatkować ]( http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/zwrot;skladek;zus;trzeba;opodatkowac,244,0,585716.html )
Tagi: pit 2009, wiadomości, porady, kadry, baza wiedzy, prawo, msp, czołówki
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz